نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیندۀ علم و فنّاوری تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]

ا

 • اتحادهای استراتژیک بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • اختیارات حقیقی ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • ارتباطات بین‌المللی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]
 • ارزش عمر مشتری محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]
 • ارزش‌گذاری ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • ارزش ویژه رابطه مشتری طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • ارزیابی ریسک زنجیره تامین ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین خدمات با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به بانک‌ها) [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 69-94]
 • ارزیابی سیستماتیک ارزیابی سیستماتیک روش مدلسازی گروهی در تحلیل مسائل پویایی شناسی کیفی سیستم ها [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 203-224]
 • استراتژی رقابت همکارانه ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 102-128]
 • استرس شغلی نقش قلدری سازمانی در ویژگی‌های روان‌شناختی شغل (درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی) مورد مطالعه: شعب یکی از بانک‌های منتخب در استان قم [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • اعتماد عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • اعتماد طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]
 • اقتصادسنجی ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • اقتصادی و زیست محیطی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • اکوسیستم اسمک فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • اکوسیستم کسب و کار دیجیتال فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • اکولوژی خلق ارزش فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • الگوریتم ژنتیک چندهدفه طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 227-249]
 • انتخاب و انتصاب مدیران مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • انتقال دانش بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 22-46]
 • انرژی نجدیدپذیر بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 205-225]
 • ایساکو محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]
 • ایمیل مارکتینگ ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی‌بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]

ب

 • بازاریابی ایمیلی ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی‌بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]
 • بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]
 • بازده دارائی‌ها بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]
 • بانکداری متمرکز ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]
 • بلوغ طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • بهینه سازی تحلیل سیستم صف بانک و کاهش مدت زمان انتظار مشتریان با رویکرد شبیه‌سازی و طراحی آزمایشات [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 95-118]
 • بهینه‌یابی سیاستی واکاوی نقش سیاست‌گذاری داده باز بر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 103-126]
 • بودجه ریزی ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • بودجه ریزی بر مبنای عملکرد طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]

پ

 • پروژه بزرگ مقیاس چند سازمانه تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]
 • پیاده‌سازی بازاریابی ایمیلی ارائه چارچوبی برای استقرار بازاریابی مبتنی‌بر رایانامه در کسب و کارهای الکترونیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 127-151]
 • پیچیدگی‌های محیطی شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • پیکره بندی سازگار راه حل شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]

ت

 • تاپسیس فازی ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • تجربه‌زدگی مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • تجربه کاری مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • تجربه‌های هیجانی عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • تحقیق در عملیات نرم شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]
 • تحلیل محتوای کمی شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • تحلیل محتوای کیفی تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]
 • تحلیل مورفولوژیکی شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]
 • تسهیم دانش شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • تصمیم گیری اخلاقی اثر ویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]
 • تعهد سازمانی طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • تعهد سازمانی مدیران طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • تقاضای نفت مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]
 • تمرکز بازار بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • توسعه پایدار بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • توسعه پایدار طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 227-249]
 • توسعه محصول جدید شناسایی و تحلیل مورفولوژیک از ابعاد حیاتی توسعه محصول جدید در صنعت خودرو سواری [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 153-177]

ج

 • جمع شوندگی قابلیت های رقابتی طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 79-102]
 • جنبه‌های اجتماعی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]

چ

 • چارچوب راهبری فناوری اطلاعات ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]
 • چارچوب کوبیت ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]

ح

 • حسابداران اثر ویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]
 • حکمرانی مؤثر بر عملکرد تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]

خ

 • خاستگاه ملیتی شریک بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • خدمات پس از فروش ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]

د

 • دانش‌بنیان تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 130-150]
 • دانشگاه امام صادق(ع) ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]
 • درگیری شغلی نقش قلدری سازمانی در ویژگی‌های روان‌شناختی شغل (درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی) مورد مطالعه: شعب یکی از بانک‌های منتخب در استان قم [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • دلفی طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • دیپلماسی علمی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]

ر

 • رایانش اسمک فراتحلیل ارتباط بین اکوسیستم کسب ‌و کار دیجیتال، اکولوژی خلق ارزش و اکوسیستم اسمک [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 47-67]
 • رضایت مشتری ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • روابط بین بنگاهی ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 102-128]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • روش مونت کارلو حداقل مربعات ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • رویکرد پویایی‌شناسی کیفی سیستم‌ها ارزیابی سیستماتیک روش مدلسازی گروهی در تحلیل مسائل پویایی شناسی کیفی سیستم ها [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 203-224]
 • رویکرد ظاهر شونده طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]

ز

 • زنجیره مارکف محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]

س

 • سازگاری دانش جدید بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 22-46]
 • سازگاری شغلی طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]
 • سرمایه اجتماعی بین سازمانی بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه‌اجتماعی خانوادگی عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • سرمایه اجتماعی رابطه‌ای بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه اجتماعی ساختاری بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه اجتماعی شناختی بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • سرمایه روانشناختی طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]
 • سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]
 • سوآرا انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • سودآوری ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]
 • سیاست‌گذاری آموزش عالی واکاوی نقش سیاست‌گذاری داده باز بر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 103-126]
 • سیاست‌گذاری داده باز واکاوی نقش سیاست‌گذاری داده باز بر بهینه‌یابی سیاستی در نظام آموزش عالی ایران [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 103-126]
 • سیاست‌های انگیزشی و ضدانگیزشی شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • سیستم پویا شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • سیستم حکمرانی تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]
 • سیستم دینامیک مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]
 • سیستم‌های اطلاعاتی بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]

ش

 • شاخصهای عملکرد طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • شایستگی تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • شایستگی کارکنان تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • شبیه سازی تحلیل سیستم صف بانک و کاهش مدت زمان انتظار مشتریان با رویکرد شبیه‌سازی و طراحی آزمایشات [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 95-118]
 • شرایط رقابتی شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • شرکت دانش بنیان بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 22-46]
 • شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • شهرت شرکتی بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]

ص

ط

 • طبقه بندی ریسک زنجیره تامین ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین خدمات با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به بانک‌ها) [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 69-94]
 • طراحی آزمایشات تحلیل سیستم صف بانک و کاهش مدت زمان انتظار مشتریان با رویکرد شبیه‌سازی و طراحی آزمایشات [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 95-118]
 • طفره‌روی اجتماعی شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 75-103]

ع

 • عرضه نفت مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]
 • عزت نفس تأثیر ناامنی شخصی بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 179-203]
 • علوم و فنّاوری های همگرا تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]
 • عملکرد اتحاد بررسی نقش خاستگاه ملیتی شرکا در عملکرد اتحاد‌های استراتژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 31-50]
 • عملکرد برند طراحی الگوی عملکرد برند مبتنی‌بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتری در نظام بانکی ایران (مورد مطالعه: شعب منتخب بانک‌های دولتی شهر تهران) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 104-132]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه‌ی متقابل شهرت شرکتی و عملکرد مالی با استفاده از سیستم معادلات همزمان 3SLS [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 119-141]
 • عملکرد مشارکت بررسی نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در مشارکت‌های میان صنایع هوایی دفاعی کشور با همکاران راهبردی آنها [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 275-298]
 • عملکرد نوآورانه بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 205-225]
 • عملکرد نوآورانه تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 130-150]
 • عوامل روان‌شناختی تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • عوامل سازمانی تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • عوامل طفره‌روی اجتماعی شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 75-103]
 • عوامل فردی تعیین سهم عوامل فردی، روان‌شناختی و سازمانی در پیش‌بینی شایستگی کارکنان شهرداری شهر کرج [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]

ف

 • فراترکیب بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار با رویکرد به ‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 187-217]
 • فرهنگ نوآورانه تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 130-150]
 • فعالیت‌های تحقق بانکداری متمرکز ارائه مدل مفهومی فعالیت‌های مورد نیاز برای تحقق بانکداری متمرکز مبتنی بر چارچوب کوبیت [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 51-77]
 • فعالیت‌های کسب و کار شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • فنّاوری اطلاعات تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]

ق

 • قابلیتها طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • قابلیت‌های پویا ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علمی ج.ا.ایران مبتنی‌بر قابلیت‌های دانشگاه امام صادق (ع) و اولویت‌بندی راهبردهای آن براساس روش آمیخته [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 25-45]
 • قابلیت های تولید طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 79-102]
 • قصد خرید تأثیر ناامنی شخصی بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 179-203]
 • قلدری سازمانی نقش قلدری سازمانی در ویژگی‌های روان‌شناختی شغل (درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی) مورد مطالعه: شعب یکی از بانک‌های منتخب در استان قم [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • قیمت نفت مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]

ک

 • کارآفرینی خانوادگی عوامل شکل‌گیری اعتماد در کارآفرینی خانوادگی و غیرخانوادگی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 165-186]
 • کارایی گروه شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 75-103]
 • کاهش زمان انتظارمشتری بانک تحلیل سیستم صف بانک و کاهش مدت زمان انتظار مشتریان با رویکرد شبیه‌سازی و طراحی آزمایشات [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 95-118]
 • کسب‌ و کار نوپا ارزش‌گذاری کسب‌ و کارهای نوپا توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر با استفاده از رویکرد اختیارات حقیقی در دور اول تأمین مالی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 1-27]

ل

 • لجستیک معکوس طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 227-249]
 • لوگان ارائه یک مدل ریاضی ترکیبی مبتنی‌بر اقتصادسنجی و خوشه‌بندی به منظور برنامه‌ریزی سود شرکت‌ها از طریق مدیریت خدمات پس‌ از فروش (مطالعه موردی صنایع خودرو: خودروی لوگان) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 49-74]

م

 • ماتریس احتمال گذار محاسبه ارزش عمر مشتریان با در نظر گرفتن پویایی رفتار آنها با استفاده از زنجیره مارکف (مورد مطالعه: شرکت ایساکو) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 1-21]
 • محصولات فرسوده طراحی مدل بازیابی پایدار محصولات فرسوده [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 227-249]
 • مدل رست اثر ویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]
 • مدلسازی راف ارزیابی ریسک‌های زنجیره تأمین خدمات با رویکرد تئوری مجموعه‌های راف (مورد مطالعه: شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت به بانک‌ها) [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 69-94]
 • مدل‌سازی گروهی ارزیابی سیستماتیک روش مدلسازی گروهی در تحلیل مسائل پویایی شناسی کیفی سیستم ها [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 203-224]
 • مدلسازی معادلات ساختاری طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 79-102]
 • مدل سلسله مراتبی ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • مدل شایستگی انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • مدل‌های کسب و کار شناسایی، معرفی و بررسی مدل‌های گوناگون کسب و کار و استخراج مهم‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده این مدل‌ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای کمی– مطالعه مروری (بازه زمانی مطالعه: 1990 تا 2017) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 177-202]
 • مدیر پروژه انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • مدیریت بخش دولتی مدل شایستگی-ظرفیت-عملکرد :واکاوی پسآیند‌های مثبت و منفی" تجربه‌زدگی" در انتخاب مدیران [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 152-175]
 • مدیریت دانش شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • مدیریت دانش شخصی تأثیر مدیریت دانش شخصی بر فرهنگ و عملکرد نوآورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 130-150]
 • مزیت رقابتی طراحی مدل قابلیت‌های استراتژیک تولیدی با رویکرد مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: شرکت خودروسازی سایپا) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 79-102]
 • مشارکت مدنی تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 73-101]
 • منافع اقتصادی ملی مدلی برای افزایش منافع ملی حاصل از سیستم عرضه نفت ایران در بازار جهانی (رویکرد سیستمی) [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 133-158]
 • موانع نوآوری بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 205-225]
 • میان رشته ای تحولات همگرا در آینده علم و فناوری: مطالعه تطبیقیِ ایالات متحده، روسیه و چین [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 241-274]

ن

 • ناامنی شخصی تأثیر ناامنی شخصی بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 179-203]
 • ناامنی شغلی نقش قلدری سازمانی در ویژگی‌های روان‌شناختی شغل (درگیری شغلی، استرس و عدم امنیت شغلی) مورد مطالعه: شعب یکی از بانک‌های منتخب در استان قم [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • نتایج طراحی مدل توسعه یافته بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد:با تأکید بر قابلیتها و نتایج یک نظام بالغ [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 225-247]
 • نظریه داده بنیاد طراحی مدل تعهد سازمانی مدیران شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور به منظور بهبود کیفیت عملکرد ایشان با استفاده از نظریه داده بنیاد [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 143-164]
 • نظریه زمینه‌ای ارائه مدل مفهومی استراتژی رقابت همکارانه در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 102-128]
 • نقشه‌های شناختی علّی شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 75-103]
 • نگاشت شناختی ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 299-322]
 • نگاشت شناختی علّی شناسایی عوامل مؤثر بر طفره‌روی اجتماعی در میان کارشناسان بخش خصوصی با استفاده از نقشه‌های شناخت علی [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 75-103]
 • نوآوری بررسی تأثیر موانع نوآوری بر الگوی نوآوری در شرکت‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 205-225]
 • نوستالژی تأثیر ناامنی شخصی بر رفتار خرید محصولات نوستالژیک [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 179-203]

و

 • واسپاس انتخاب مدیر پروژه بر اساس مدل شایستگی با استفاده از روش های تلفیقی سوآرا و واسپاس (مورد مطالعه: پروژه سیکاس پارک پیشگامان کویر یزد) [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 47-72]
 • ونسیم شبیه‌سازی دینامیک تأثیر سیاست‌های انگیزشی بر تسهیم دانش کارکنان [مورد مطالعه: شرکت پتروشیمی بندر امام] [دوره 22، شماره 3، 1397، صفحه 29-48]
 • ویژگی دموگرافیک اثر ویژگی‌های دموگرافیک فردی، متغیرهای سازمانی و اخلاقی در تصمیم‌گیری‌های اخلاقی؛(مورد مطالعه: حسابداران شرکت‌های صنعتی تبریز) [دوره 22، شماره 2، 1397، صفحه 1-29]

ه

 • هوش فرهنگی طراحی مدل مفهومی مطلوب برای افزایش سازگاری شغلی و هوش فرهنگی کارکنان [دوره 22، شماره 1، 1397، صفحه 219-239]

ی

 • یادگیری زدایی بررسی نقش تعدیل گری یادگیری زدایی در ارتباط بین سازگاری دانش جدید و انتقال دانش در شرکت دانش بنیان [دوره 22، شماره 4، 1397، صفحه 22-46]