اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1515
تعداد پذیرش 288

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 65
تعداد مقالات 601
تعداد مشاهده مقاله 41096
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30863
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 43 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 1511 روز
درصد پذیرش 19 %