آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1881
تعداد پذیرش 336

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 71
تعداد مقالات 649
تعداد مشاهده مقاله 173609
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 108324
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 35 روز
متوسط زمان داوری 52 روز
متوسط زمان پذیرش 1324 روز
درصد پذیرش 18 %