*** تذکر: نویسندگان گرامی باید پیش از ارسال مقاله، فایل تعهد نویسندگان و تعارض منافع را از لینک زیر دریافت، تکمیل و امضا و در کنار سایر فایل‌ها بارگذاری کنند.

 «فرم تعارض منافع» 

«فرم تعهد نویسندگان »

------------------------------------------------------------------------

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع فصلنامه، هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

 


1ـ مجله مدرّس به دلیل تخصصی شدن فقط در زمینه پژوهش های مدیریت در ایران پذیرای مقالات می‌باشد.

2ـ مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

3ـ زبان رسمی مجله، فارسی است. اما مقالات به زبانهای عربی، انگلیسی و فرانسه نیز قابل بررسی است.

4ـ مقاله باید مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (200-250 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، کلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه‏ گیری، قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار(در صورت وجود)، پی‌نوشت‌ها (در صورت وجود)،  فهرست منابع و مآخذ باشد.

5ـ مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد. مقالات مروری (Review Article) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینة مورد بحث، به شرطی پذیرفته می‏شود که منابع معتنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

6- مقاله باید در صفحات کاغذ A4 با فاصلة تقریبی میان سطور1 سانتیمتر با قلم بی یاقوت (برای مقالات لاتین با قلم تایمز ) و حاشیه‌های راست و چپ و بالا و پایین 4 سانتی‌متر، تحت نرمافزار Word  حروفچینی شود. مجله در ویرایش مطالب آزاد است.

عنوان مقاله

B Yagut   16 (Bold)

مشخصات نویسندگان                        

B Yagut   9

چکیده

B Yagut   10

تیتر 1

B Yagut   14 (Bold)

تیتر 2

B Yagut   12 (Bold)

متن اصلی

B Yagut   11

عنوان جداول و شکل ها

B Yagut   10

منابع

Times New Roman 10

 

7- صفحه اول، شامل:

  • عنوان کامل مقاله به فارسی
  • نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ نشانی کامل نویسنده عهده ‏دار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی .
  • رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی؛ به عنوان مثال: دانشیار، گروه مدیرت فناوری اطلاعات ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • چکیده فارسی (حداکثر 250 کلمه)
  • کلید واژه‌های فارسی (حداکثر پنج واژه)
  • عنوان کامل مقاله به انگلیسی
  • نام نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی
  • رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی
  • چکیده انگلیسی (حداکثر 250 واژه)
  • کلید واژ‏ه‌های انگلیسی(حداکثر پنج‌واژه)

      * توجه: الزامیست در مقالات مستخرج از پایان نامه های ارشد و دکتری، به ترتیب، اسم دانشجو، (استادان) راهنما و استاد(ان) مشاور آورده می‌شود.
 
 8- عکسهای ارسال  شده دقیق ، روشن و اصل، دارای DPI 300  و با ابعاد (طول و عرض) بالاتر از هزار پیکسل باشد. پس از پذیرش مقاله؛ برای چاپ (در متن مقاله به شماره عکس‌ها، جداول و نمودارها اشاره شود و محل تقریبی آن‌ها مشخص شود).
     جداول صرفاً در نرم افزار (Word 2003)  کشیده شود و حداکثر طول جدول 12 سانتی متر باشد.
     نمودارها در نرم افزار اکسل کشیده شود (اسکن نشود)؛ فرمول ها صرفاً در  Word 2003  نوشته شود و اعداد آن ها فارسی باشد در صورت نگارش فرمول در ورد 2007 یا ورژن بالاتر (با انتقال آن به Word 2003  دچار افت کیفیت می شوند) و مسئولیت این امر با مؤلف است.

9- بعد از تیتر نتایج و پیشنهادات، قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) حتما نوشته شود. 

10ـ مأخذ در متن مقاله، داخل کروشه شماره گذاری شود و با رعایت ترتیب استفاده در متن، در انتهای مقاله در قسمت مراجع برای یکبار آورده شود. تمامی منابع در داخل متن ، باید در داخل کروشه با ذکر شمارة مندرج در فهرست مراجع و شماره صفحه مشخص شوند. [مشخصات کامل منبع در قسمت مراجع فقط یکبار آورده شود.] در مجموع کل منابع؛ 25 منبع باشد.
نحوه ارجاع در داخل متن برای منابع : ***مثال : [ 1، ج2، ص20].

11ـ  معادلهای انگلیسی در هر صفحه با شماره گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.

12ـ روش ارجاع به منابع به شرح زیر است:
الف ـ کتاب :
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، نام مترجم، ناشر، محل انتشار، سال انتشار ،شماره صفحات.
نحوة درج در فهرست منابع: [1] سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، فی علوم القرآن، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، انتشارات…، تهران، 1363.
ب ـ نشریه:
نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (مخفف) عنوان مقاله، نام نشریه، دوره ، سال انتشار، شماره صفحات.
     * توجه: تمامی منابع فارسی در انتهای مقاله باید به انگلیسی برگردان شود

     * اساتید و دانشجویان می توانند مقاله را ارسال نموده و بعد از مشخص شدن وضعیت، نسبت به تنظیم آن مطابق با فرمت نشریه اقدام کنند.

13ـ مقاله‏ ها پس از بررسی و تصمیم هیئت تحریریه به وسیلة سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

14ـ مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهده‌دار مکاتبات است.

15ـ مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‏شود.

16ـ حداکثر حجم مقالات، شامل جدول‌ها و منحنی‌ها 20 صفحه ‏باشد.

17ـ مقالات برگرفته از رسالة پایان‌نامة دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توأم و با مسؤولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

18ـ فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‏دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

19-  اصل مقالات رد یا انصراف داده شده پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله مدرس هیچگونه مسؤولیتی در این ارتباط نخواهد داشت.