نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیکودا نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]

ا

 • ابهام آتی؛بورس اوراق بهادار تهران -عوامل مؤثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی ‏اولیه‎(IPOs)‎‏ در بورس اوراق بهادار تهران‏ [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 77-107]
 • اثربخشی طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 135-158]
 • ارزش تمایزات فردی طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • ارزش خود معنی دار کردن طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • ارزش مفید بودن طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • استبداد نفتی؛زبان&rlm تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 133-150]
 • استراتژی تأمین مالی رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی تقسیم سود رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی سرمایة‌ در گردش رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • استراتژی سرمایه‌گذاری رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • اعتماد از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • اعتماد سیاسی از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • اعتماد عمومی به دولت از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • افق 1404 بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • الگوی جمعی ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • الگوی غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • انتخاب جانشین ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 191-209]
 • انجمن بازاریابی وب بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ‏ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور ‏ [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 71-84]
 • اولویت بندی غیرادغامی اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]

ب

 • بازاریابی صنایع کوچک و متوسط بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • بانکداری کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]
 • بانک ملت شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • بخش خصوصی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • بخش عمومی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • برنامه چهارم توسعه بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • برنامه ریزی عدد صحیح زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]
 • بنگاه دولتی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • بهینه سازی استوار مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • بودجه ریزی مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]

پ

 • پاسخگویی از اعتماد عمومی تا اعتماد سیاسی (پژوهشی پیرامون رابطه اعتماد عمومی و اعتماد سیاسی در ایران) [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 73-95]
 • پیش بینی نرخ رویگردانی کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]

ت

 • تئوری اطلاعات ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 23-41]
 • تبدیلات باکس کاکس و مدل رگرسیونی >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]
 • تجزیه تحلیل رضایت مشتریان اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • تجزیه و تحلیل چند معیاره اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • تحلیل خوشه ای شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • تحلیل سناریو مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • تدریجی؛مدل تعادل نقطهای؛برنامه.&rlm مدل تعادل نقطهای در نظام بودجه‎‎ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 181-200]
 • تعهد خریدار بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 21-46]
 • توانمندسازی بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 159-180]
 • توسعه جانشین ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 191-209]

ج

 • جذب سفر >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]
 • جو سازمانی بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]

ح

 • حمایت سازمانی ادراک شده الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 147-173]

خ

 • خانه کیفیت .&rlm به کارگیری ‏QFD‏ فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎:‎مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 151-180]
 • خدمات لجستیک؛مدیریت خدمات مشتری؛گسترش عملکرد کیفی &rlm به کارگیری ‏QFD‏ فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎:‎مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 151-180]
 • خط مشی گذاری طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]

د

 • داده کاوی کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]
 • داشبوردها ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]
 • درماندگی مالی ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • دوستانه؛رفتار فرمانبرانه.&rlm رابطۀ ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ‏در دانشگاه های دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیل گر ‏معنویت سازمانی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 181-204]

ر

 • رفتار خرید صنعتی بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 21-46]
 • رگرسیون ترتیبی اندازه گیری رضایت مشتری در بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از روش تجزیه و تحلیل چند معیاره رضایت (MUSA) [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 205-229]
 • رگرسیون لجستیک ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • روش ارزیابی متوازن ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]
 • روش گسترش عملکرد کیفیت ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]

ز

 • زمانبندی زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]

س

 • ساختار مشارکتی مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 61-85]
 • سالاری.&rlm تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 133-150]
 • سفارشی سازی انبوه طراحی مدل ارزش کلی درک شده محصولات سفارشی سازی شده انبوه بر اساس تئوریهای مرتبط با ارزش تمایز فردی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 217-237]
 • سیاستهای حمایتی بازاریابی بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]
 • سیستم اطلاعات گمرکی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • سیستم اطلاعت مدیریت طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت. فرش دستباف ایران [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 51-71]

ش

 • شاخص های جو سازمانی بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • شایستگی‌های متمایز فنی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • شبکه های عصبی رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 149-169]
 • شبکه های عصبی- فازی رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 149-169]
 • شناسایی علل رویگردانی کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]

ص

 • صنایع کوچک و متوسط بررسی میزان تاثیر سیاست های حمایتی دولت بر صنایع کوچک و متوسط در برنامه چهارم توسعه کشور [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 193-215]

ط

 • طراحی وب سایت بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ‏ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور ‏ [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 71-84]

ظ

 • ظرفیت اجرا اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 107-132]
 • ظرفیت بخش عمومی اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 107-132]
 • ظرفیت حاکمیت اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 107-132]
 • ظرفیت دولت اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 107-132]

ع

 • عملکرد گمرک نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]
 • عملکرد (نسبت Q توبین و ROA) رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • عوامل رابطه ای مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 61-85]

ف

 • فرایند جانشین پروری ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 191-209]
 • فرش دستباف طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت. فرش دستباف ایران [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 51-71]

ک

 • کارایی طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 135-158]
 • کارایی شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 87-103]
 • کارت امتیازی متوازن طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 135-158]
 • کانال انتقال اطلاعات ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 23-41]
 • کلمات کلیدی: تعمیرات پیشگیرانه (PM) زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]
 • کلید&lrm تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 133-150]
 • کلید واژه: تولید سفر >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]
 • کلید واژه ها مدل سازی ریاضی استوار، رویکردی نوین در بودجه ریزی عمومی ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 1-20]
 • کلید واژه ها:&rlm طراحی الگوی "سرآمدی بازاریابی" در صنایع تولیدی ‏ با رویکرد ترکیبی [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 201-222]
 • کلید‌واژه‌ها: آنتروپی ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 23-41]
 • کلید‌واژه‌ها: استراتژی مالی رابطه هماهنگی بین استراتژی‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایة‌ در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 1-27]
 • کلید واژه ها: بهینه&rlm بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 105-128]
 • کلید واژه ها: پیش بینی رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 149-169]
 • کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز ‏ تحقیق و توسعه: تلفیق رویکرد تحلیل پوششی ‏ داده ها و کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 135-158]
 • کلید واژه ها: جانشین پروری ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 191-209]
 • کلید واژه ها: رهبری تحول آفرین بررسی نقش رهبری تحول آفرین در توانمند سازی کارکنان [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 159-180]
 • کلید واژه ها: رهبری خدمتگزار بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • کلید واژه ها: روابط بین سازمانی مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 61-85]
 • کلید واژه ها: روابط خریدار و فروشنده صنعتی بررسی عوامل مؤثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 21-46]
 • کلید واژه ها : عرضه های عمومی اولیه&lrm -عوامل مؤثر بر بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی ‏اولیه‎(IPOs)‎‏ در بورس اوراق بهادار تهران‏ [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 77-107]
 • کلید واژه ها: مدیریت راهبرد ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 43-59]
 • کلید واژه ها: وب سایت بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ‏ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور ‏ [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 71-84]

گ

 • گذاری بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 105-128]

م

 • محتوای اطلاعاتی ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 23-41]
 • محتوای وب سایت بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ‏ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور ‏ [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 71-84]
 • مدل تقاضای سفر >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]
 • مدل جزئی &ndash مدل تعادل نقطهای در نظام بودجه‎‎ریزی ایران [دوره 15، شماره 1، 1390، صفحه 181-200]
 • مدل یابی معادلات ساختاری مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 61-85]
 • مدیریت رویگردانی مشتری کشف دلایل رویگردانی مشتری از خدمات بانکداری با ترکیب روش‌های داده‌کاوی و تحقیق پیمایشی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 97-125]
 • مزیت رقابتی طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت. فرش دستباف ایران [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 51-71]
 • مطالعات امکان سنجی طراحی و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت. فرش دستباف ایران [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 51-71]
 • مکتب اطلاعات اقتصادی ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 23-41]
 • منطق فازی؛کلید واژه ها&lrm به کارگیری ‏QFD‏ فازی در مدیریت استراتژیک عرضه ‏محصول‎:‎مطالعه موردی در شرکت پارس الکتریک [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 151-180]

ن

 • نظام بانکداری بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 169-189]
 • نگرش‌های حرفه‌ای الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 147-173]
 • نگرش‌های سازمانی الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 147-173]
 • نگرش‌های شغلی الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه‌ای و سازمانی [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 147-173]
 • نگهداری و تعمیرات زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]
 • نمونه گیری درون نمونه ای ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 129-147]
 • نیروی کار چند مهارته زمان بندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 47-70]

و

 • واریانس؛مرز کارای سرمایه&rlm بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» [دوره 15، شماره 3، 1390، صفحه 105-128]
 • واژهها: ساختارهای آب&rlm تبیین نهادی نحوه شکل گیری ساختارهای هیدرولیک در ایران [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 133-150]
 • واژه های کلیدی:خصوصی سازی طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری.. [دوره 15، شماره 4، 1390]
 • وب متریکس بررسی تطبیقی وب سایت های برتر دانشگاه های جهان و ‏ارائه الگویی مناسب برای دانشگاه های کشور ‏ [دوره 15، شماره 2، 1390، صفحه 71-84]

ه

 • هدف سفر >> ارائه مدل تقاضای سفر با هدف شغل << [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 127-145]

ی

 • یادگیری سازمانی نقش سیستم اطلاعات گمرکی در یادگیری سازمانی، شایستگی‌های متمایز فنی و عملکرد گمرک [دوره 15، شماره 4، 1390، صفحه 175-191]