نویسندگان

1 -

2 بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت

چکیده

مهمترین برنامه راهبردی در هر کشوری قانون بودجه است، بنابراین بررسی علمی بودجه ریزی در کشور ضروری است. بودجه ریزی در ایران تاکنون با استفاده از روش‌های تجربی و چانه زنی انجام شده است و عمدتا موجب تخصیص غیربهینه منابع گردیده است. همچنین پیچیدگی و تلاطم محیط سازمانی و دخالت پارامترها و متغیرهای بسیار در تصمیم گیری، استفاده از روش‌های کمی برای تخصیص بهینه منابع را لازم نموده است. با توجه به اینکه بودجه‌ریزی با خطاهای پیش‌بینی، اندازه‌گیری و اجرایی مواجه بوده و کوچکترین تغییرات نسبت به مقادیر از قبل تعیین شده باعث از دست رفتن بهینگی و غیرموجه‌بودن فضای قانون بودجه می‌شود، استفاده از مدل‌های بهینه سازی ریاضی با سطح پایداری بالای بهینگی از خواسته های کاربران بودجه ریزی در دنیا است. در این مقاله با بکارگیری روش برنامه ریزی خطی مدلی ریاضی برای بودجه ریزی در بخش عمومی ایران پیشنهاد شده و با رویکرد بهینه سازی استوار توسعه داده شده است. با استفاده از این رویکرد می توان ضمن حفظ انعطاف پذیری اجرای بودجه، بهینگی و موجه بودن فضای قانون را حفظ کرد. مدل ریاضی طراحی شده از قابلیت تحلیل سناریوهای مختلف در طی سال بودجه ریزی برخودار است و امکان عکس‌العمل مناسب نسبت به تغییرات محیطی را برای کاربران بوجود خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mathematical robust modeling, a modern approach in IRAN public budgeting

نویسندگان [English]

  • Sajjad Najafi 1
  • Adel Azar 2

چکیده [English]

Mathematical robust modeling, a modern approach in IRAN public budgeting
Abstract:
Nowadays most of resource allocation is mental, empirical and based on the old methods. So it does not have generalization ability and mathematical confirm, Hence using from quantity theory for nearing of quantitative and qualitative human resource is essential objective. Budgeting lows based on forecasting which always face with errors and uncertainty. These errors are Prediction errors, Measurement Errors, Implementation Errors, so mirror change cause to hesitation on optimally and feasibility for budgeting lows. Goal of this article is designing of a budgeting model in the public sector in IRAN to be able for glancing uncertainty factor which with preserving optimally and feasibility allocation area in the budget low in contorting with changing, guaranty his flexibility in the also implementation. There are different approaches for glancing of effect of uncertainty which from these approaches, we selected robust optimization approach And the model developed by using of Bertsimas & Sym model. Until on foundation of measurement convex, decision makers from situation of now and future of country, be able use from every one these robust models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budgeting
  • scenario analysis
  • Robust optimization