نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

دریافت: 2/3/89 پذیرش: 18/12/89

چکیده
این پژوهش تلاشی برای معرفی روشی نوین در تحلیل صورت‌های مالی است که در آن از مفاهیم تئوری اطلاعات برای اندازه‌گیری ارزش اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. به‌کارگیری مفاهیم تئوری اطلاعات در حسابداری به‌وسیله هنری ثیل ، منجر به ایجاد تفکری نو در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شد؛ این روش در تحلیل ترازنامه، کل ارقام آن را با هم در نظر گرفته و با استفاده از مفاهیم تئوری اطلاعات، آنتروپی و اندازه‌گیری احتمالات، ارزش اطلاعات انتقال یافته به‌وسیله ترازنامه را محاسبه می‌کند. برای انجام این تحقیق نخست ارزش اطلاعاتی ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1384 تا 1387 با استفاده از آنتروپی محاسبه شد، سپس الگوی پیشنهادی طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به دارایی‌های ثابت در ترازنامه آن شرکت‌ها پیاده و دوباره ارزش اطلاعاتی آن‌ها اندازه‌گیری و مقایسه شد.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد در صورتی که اطلاعات ترازنامه این شرکت‌ها در طبقه دارایی‌های ثابت مشهود به گونه‌ای جزئی‌تر در شش طبقه زمین، ساختمان و تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، وسایط نقلیه، اثاثه و ابزار و سایر دارایی‌های ثابت مشهود ارائه شود؛ ارزش اطلاعات انتقال یافته به‌مراتب بیش‌تر از حالتی خواهد بود که دارایی‌های ثابت مشهود به صورت یک رقم کلی در ترازنامه نشان داده شود، هر چند این اطلاعات در پیوست صورت‌های مالی موجود است، اما در این پژوهش به‌طور صرف ارزش اطلاعاتی ترازنامه مدنظر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction of an Optimized Model for Fixed Assets Classification in the Balance Sheet (Case Study: Alimentary Production Corporations in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

Introduction of an Optimized Model for Fixed Assets Classification in the Balance Sheet
(Case Study: Alimentary Production Corporations in Tehran Stock Exchange)

Mohammad Ali Aghaei1, Malihe Moradi2

1- Associated Professor, Department of Accounting, Faculty of Management & Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2- M.A. Student in Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management & Economy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Received: 23 /5/2010 Accept: 9/3/2011

This research is an attempt to suggest a new financial statement analysis method. In this method, the value of accounting information in balance sheet is measured by information theory. Henry Thiel (1969), applying the information theory in accounting; offered a new thought in financial statement analysis. He measured the value of financial statement information by using entropy. Entropy is a logarithmic measure of the rate of transfer of information in a particular message or language. In this research, we attempted to measure the value of information in alimentary corporations’ balance sheet by using entropy and suggested a new method for optimizing fixed assets classification, which increases the information value of those balance sheets. The results showed that if firms present fixed assets information by detail in the balance sheet, the entropy of information will increase and the high value of transmitted information will improve decision making by users of financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information theory
  • Information channel
  • Information content
  • Entropy