ارائه الگویی برای بهینه‌سازی طبقه‌بندی اطلاعات دارایی‌های ثابت در ترازنامه شرکت‌های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی آقایی؛ ملیحه مرادی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 23-41

چکیده
  دریافت: 2/3/89 پذیرش: 18/12/89 چکیده این پژوهش تلاشی برای معرفی روشی نوین در تحلیل صورت‌های مالی است که در آن از مفاهیم تئوری اطلاعات برای اندازه‌گیری ارزش اطلاعات ترازنامه استفاده شده است. به‌کارگیری مفاهیم تئوری اطلاعات در حسابداری به‌وسیله هنری ثیل ، منجر به ایجاد تفکری نو در تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی شد؛ این روش در تحلیل ترازنامه، ...  بیشتر

ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان

مهدی اکبری؛ سید سپهر قاضی نوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 43-59

چکیده
  ترجمه استراتژی به عمل، نمونه ای از کاربرد QFD پویا با رویکرد نسل سوم روش ارزیابی متوزان مهدی اکبری1*، سید سپهر قاضی نوری2 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران 2- دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دریافت:10/7/89 پذیرش: 22/10/89 چکیده در ...  بیشتر

مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی

ابراهیم تیموری؛ مهدی فشارکی؛ افشار بازیار

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 61-85

چکیده
  مدلسازی روابط بین سازمانی: بررسی تأثیر عوامل رابطه ای روی شکل گیری ساختار مشارکتی ابراهیم تیموری1٭، مهدی فشارکی2، افشار بازیار3 1- استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران 3- دانشیار گروه کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشکده مهندسی ...  بیشتر

شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن

ناصر حمیدی؛ رضا اکبری شمیرانی؛ صفر فضلی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 87-103

چکیده
  شناسایی شعبه های ناکارای بانک ملت و استفاده از راهبرد ادغام به منظور افزایش کارایی آن ناصر حمیدی1، رضا اکبری شمیرانی2، صفر فضلی3 1- استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین ، ایران 2- کارشناس ارشد مدیدیت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ، قزوین، ایران 3- استادیار دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه ...  بیشتر

بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی»

رضا راعی؛ شاپور محمدی؛ هدایت علی بیگی

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 105-128

چکیده
  بهینه‏سازی سبد سهام با رویکرد «میانگین- نیم‏ واریانس» و با استفاده از روش «جستجوی هارمونی» رضا راعی1، شاپور محمدی2، هدایت علی بیکی3 1- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت دانشکده ...  بیشتر

ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک

محمدرضا رستمی؛ میرفضل ا... فلاح شمس؛ فرزانه اسکندری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 129-147

چکیده
  ارزیابی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه مقایسه ای بین تحلیل پوششی داده ها و رگرسیون لجستیک محمد رضا رستمی1، میرفیض فلاح شمس2، فرزانه اسکندری3 1- استادیار مدیریت مالی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران 2- استادیار مدیریت مالی، دانشگاه آزاد تهران مرکزی، تهران، ایران 3- دانشجوی ...  بیشتر

رویکردهای جدید در پیش بینی با استفاده از شبکه های عصبی- فازی: قیمت نفت

محمدرحیم رمضانیان؛ اسماعیل رمضانپور؛ سید حامد پوربخش

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 149-169

چکیده
  دنیای امروز دنیای تغییر است و دانستن این که در آینده چه موقعیتی در انتظار ما است، تقاضای محصولات ما چه قدر است و یا آن ها را به چه قیمتی می توانیم به فروش برسانیم، عامل مهمی در حفظ حیات و بقای سازمان ها است. برای دسترسی به آینده باید بتوانیم پیش بینی کنیم. با پیشرفت روزافزون علم، استفاده از روش های جدید و به کارگیری تکنولوژی های هوشمند ...  بیشتر

بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان

علی اکبر فرهنگی؛ حسین دامغانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ مجیدرضا داوری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 169-189

چکیده
  بررسی تطبیقی امکان به کارگیری رهبری خدمتگزار در نظام بانکی از منظر مدیران و کارکنان علی اکبر فرهنگی1،حسین دامغانیان2، محمدرضا مهرگان3، مجیدرضا داوری4 1- استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری گروه مدیریت دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهر ان، ایران 3- دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت، ...  بیشتر

ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب

وحید ناصحی فر؛ علی دهقانپور فراشاه؛ احمدرضا سنجری

دوره 15، شماره 3 ، آبان 1390، صفحه 191-209

چکیده
  ساخت و اعتباریابی شاخص اندازه گیری گستردگی مدیریت جانشین پروری براساس طبقه بندی بهترین تجارب وحید ناصحی فر1*، علی دهقانپور فراشاه 2، احمدرضا سنجری3 1- استادیاردانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 2- دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران 3- استادیار مدعو دانشکده ...  بیشتر