نویسندگان

1 تهران پل گیشا دانشگاه تربیت مدرس گروه مدیریت و اقتصاد

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 تهران

چکیده

تحقیقات نشان داده است که سفارشی سازی انبوه ارزش بیشتری را به مشتری ارائه می نماید. در این راستا ،این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چگونه ارزش تمایز فردی بر ارزش کلی درک شده و قصد خرید محصولات سفارشی سازی شده انبوه اثر می گذارد در این تحقیق تمایزات فردی موثر در غالب سه بعد :نیاز به بهینه سازی،تمرکز بر زیبایی محصول و نیاز به منحصر به فرد بودن منعکس می شود. در این ارتباط مدل مفهومی بر اساس تئوری مشارکت ، تئوری وظیفه ای نگرشها و تئوریهای مطلوبیت منحصر به فرد بودن ارائه و آزمون شده است. این تحقیق توسعه ای –پیمایشی بوده و در آن دانشجویان مدیریت بازرگانی دانشگاههای تهران و تربیت مدرس مورد سوال قرار گرفتند.به طور کلی اطلاعات بدست آمده از پاسخها در غالب مدل مفهومی رابطه میان سه بعد تفاوتهای فردی مصرف کننده و ارزش کلی درک شده و قصد خرید محصولات سفارشی سازی شده انبوه را تایید می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model of the overall perceived value of mass customization products based on theories of interpersonal differentiation value

نویسندگان [English]

  • Soheila khoddami 1
  • َAsghar Moshabaki 2
  • Hamid Moradi 3

چکیده [English]

Research on mass customization suggests that this type of offer delivers more value to the customer. This article provides answers to the following research question: How interpersonal differentiation value of the mass-customized Product influence the overall perceived value of MC?. we explore interpersonal differentiation value in need for optimization (NFO), centrality of visual product aesthetics (CVPA), and consumer need for uniqueness (CNFU) . A conceptual model grounded in involvement theory, the functional theory of attitudes, and theories on the desirability of uniqueness is proposed and empirically tested. The goal of this research is development and the way of this research is survey- analysis. Statistical population of research is two hundred one undergraduate business students of Iranian universities. Generally, the data support significant relationships between the three dimensions of interpersonal differentiation value and the overall perceived value and buy tendency of MC .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mass customization
  • interpersonal differentiation value
  • The overall perceived value of MC
  • Utilitirian value