نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی‏

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران‏

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جهان امروز به سرعت در حال تغییر بوده و ارتباطات روز به روز در حال گسترش است؛ دسترسی ‏به اطلاعات آسان تر می شود ؛ رقابت برای فروش محصول جدی تر می شود و دیگر نمی توان کالایی را ‏به مشتری تحمیل کرد.‏‎ ‎به نظر می آید که موفق ترین تولیدکنندگان، یک اصل مهم را سرلوحه کار خود ‏قرار داده اند ؛ یک اصل ساده و در عین حال مشکل، یعنی "مدیریت خدمات مشتری".‏
ادبیات مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک بیان می کند که این اصل به هدفی استراتژیک برای ‏شرکت ها تبدیل شده است وشرکت ها دریافته اند که با گسترش عملکردهای لجستیکی خود، ‏رضایت مندی مشتریان و به تبع آن سهم بازار خود را افزایش می دهند.‏
این مقاله مبتنی بر رویکردQFD‏ (گسترش عملکرد کیفیت) است و چگونگی استفاده از خانه کیفیت ‏‎(HOQ)‎‏ ‏برای بهبود کارا و مؤثر فرایندهای خدمات لجستیک و در نتیجه رضایت مشتریان را نشان می دهد. هم چنین با ‏توجه کیفی بودن عوامل از منطق فازی استفاده شده است . این متدولوژی در شرکت پارس الکتریک برای ‏تعیین فعالیت های راهبردی در مدیریت استراتژیک محصول رادیو پخش به کار گرفته شده است.‏‎ ‎

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategic Management of Logistics Services with ‎a Fuzzy QFD Methodology” “A Case Study in ‎Pars Electric Company”‎

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2
  • - - 3

چکیده [English]

Today world is changing rapidly. Communications are prevailing every day, ‎information access becomes easier and competition for selling goods gets ‎more sever. One can no more impose the customer to buying a good. It ‎seems that the most successful manufacturers emphasize on an important ‎principle; a simple and at the same time, difficult principle, namely ‎‎“customer service management”. Supply chain management and logistics ‎literature indicates that this principle has changed into a strategic goal for ‎organizations. Companies have found out that with, more customers’ ‎satisfaction and more market share can be obtained by enrichment of their ‎logistics performance. ‎
The methodology used in this research is based on quality function ‎deployment (QFD) approach. It shows that the application of house of ‎quality (HOQ) method improves the efficiency and effectiveness of logistics ‎services and therefore leads to customers’ satisfaction. Also, in order to ‎avoid subjective judgment weak points, fuzzy logic has been used. This ‎methodology has been performed in “Pars Electric Company” for ‎determining strategic activities in the strategic management of car radio. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy logic؛House of quality؛Logistics service؛Customer service management؛&lrm
  • QFD