نویسندگان

1 -

2 تهران- خ انقلاب روبروی خ قریب دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد تهران مرکزی

چکیده

با توجه به سند چشم انداز(افق 1404) دولت در زمینه کارآفرینی و پیشرفت صنایع، با شعار خصوصی سازی (اصل 44)، که در سال 1382 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان برنامه 5 ساله چهارم توسعه کشور ابلاغ گردید که توسط نهاد های ذیریط مصوب و اجرا شد. لذا در این پژوهش سعی شده است مصوبات مربوط به این برنامه، در زمینه حمایت های مالی، ایجاد شهرکهای صنعتی، ایجاد بستر برای گسترش فن آوری اطلاعات، سیاستهای حمایتی درزمینه بازاریابی و نمایشگاهی، مکانیزاسیون اداری و توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد خوشه های صادراتی از نظر مدیران صنایع کوچک بررسی شود. از این رو به کمک 15 نفر از خبرگان در سازمانهای اجرایی، اساتید دانشگاهی و 35 نفر از مدیران صنایع، سوالات شاخصهای حمایتی جمع آوری و بازنگرشد و پس از تایید روایی و پایایی تحقیق، با مراجعه مستقیم به 180 شرکت، و انجام 144 مصاحبه قابل اتکا با مدیران صنایع انجام گرفت. پس از آزمون نرمال بودن شاخصها، فرضیه های پژوهش با آزمون تی استیودنت، تست شدند. نتایج نشان داد؛ حمایت مالی دولت از صنایع از نظر مدیران SME موفق و بقیه سیاستهای حمایتی مذکور موفق نبوده است. ارزیابی شکافهای بین وضعیت موجود و ایده آل نشان داد فقط سیاستهای حمایت مالی تا حدی به وضعیت ایده آل نزدیک بوده است. از این روی سعی شد پیشنهادات لازم با استفاده از رویکرد تحلیل محتوی برای اثر بخشی برنامه های، میان مدت آتی پیشنهاد گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Complications from finding gaps legislation and supportive government policies in the perspective of the Fourth Development Plan managers of small and medium industries in Tehran (By considering the 44th constitutional &line of vision 1404)

نویسندگان [English]

  • alireza mamghani 1
  • mohammad reza kabaranzade ghadim 2
  • kaveh teymoor nejad 2

چکیده [English]

regarding Principle of 44 (privatization) in increasing entrepreneurship and developing industries by prospect of the vision 1404 ,which the announcement of the 4th five-year Development Plan of the country by the religious Leader in 2003 and its approval and implementation by related institutions regarding. The main purpose of the research, it is tried to study the implemented regulations of these laws pertinent to the 4th from Small and Medium Enterprises (SMEs) management’s attitude. this Plans such as: in fields including giving financial loan to SMEs, creating industrial districts, preparing the facilities for information exchange, paving the way for marketing and exhibitions, empowerment of human resource and official mechanization and creating export clusters, were gathered and the questions regarding the supportive indicators were reviewed by help of 15 experts in executive organizations, and faculty teachers and 35 industries managers and after confirming the reliability and validity of the research, referred directly to 180 enterprises and performing 144 reliable interviews with industries managers and after testing the normalization of indicators, the research hypotheses were tested through T- Student Test in which the results showed that, the government’s financial aid to the industries was successful for SMEs industries management’s view while other supportive policies were not been successful.Gaps evaluation between the ideal situation and showed that financial support policies only to some extent close to ideal and have the rest of this distance it was suggested to try on the necessary suggestions by content analysis to improve the Gaps in the future programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small And Medium enterprises
  • 4th Country's Development program
  • line of vision 1404
  • Small and Medium Size Enterprises Marketing