نویسندگان

1 خ علامه امینی، خ بازارچه، کوی پیمان ، نبش کوچه سادات. طبقه 3

2 پل گیشا - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

چکیده:
هدف از طرح ریزی و زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام یک سری از فعالیت‌ها و وظایف به منظور کاهش یا حذف توقفات تولید و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات تولیدی می باشد. بازرسی، تعمیر و جایگزینی(تعویض) تجهیزات تولیدی از فعالیت‌های محوری و اساسی تعمیرات پیشگیرانه(PM) می‌باشند. یک هدف‌های مهمِ انجام تعمیرات پیشگیرانه، حداقل کردن زمان توقف تجهیزات و ماشین آلات تولیدی است. برای رسیدن به این هدف، مدیریت باید منابع و پرسنل ماهر تعمیراتی را به شکل کارآ و موثر به فعالیت‌های تعمیراتی تخصیص داده و برنامه زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه را مشخص نماید. مدل‌های ریاضی مختلفی برای حل مساله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه و تخصیص نیروی کار ماهر به فعالیت‌ها و وظایف تعمیراتی که نیازمند چندین مهارت هستند، توسعه داده شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه دارای چندین نقص و کاستی است. در مدل‌های ارائه شده، شیوه تعیین ترکیب مهارت‌ها، حل نشده و فرض بر این است که ترکیب مهارت‌ها و حالات ممکن انجام کارها، مشخص است. مساله تعیین ترکیب مهارت‌ها، به مفهوم تعیین تمامی حالات ممکن تخصیص نیروی کار ماهر برای انجام یک فعالیت است. تعیین ترکیب مهارت‌ها کاری بسیار مشکل است زیرا تعداد حالات ممکن با افزایش تعداد فعالیت‌ها، مهارت‌ها و پرسنل به شکل نمایی افزایش پیدا می‌کند. در این پژوهش یک روش یکپارچه جهت زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه در حالت وجود نیروی کار چند مهارته مورد بررسی قرار گرفته و دو مدل جدید جهت زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه ارائه شده که جواب بهینه و ترکیب مهارت‌ها را مشخص می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preventive Maintenance Scheduling with Multi Skilled Workforce

نویسندگان [English]

  • majid Esmaelian 1
  • ahmad jafarnajad 2

چکیده [English]

The purpose of preventive maintenance management is to perform a series of tasks that prevents or minimizes production breakdowns and improves the reliability of production facilities. The inspection, repair, and replacement of production equipment are tasks that are central to preventive maintenance management.
An important objective of preventive maintenance management is to minimize the downtime of production facilities. In order to accomplish this objective, management personnel has to efficiently allocate resources and determine an effective maintenance schedule. Mathematical models have been developed to solve the preventive maintenance-scheduling problem of assigning skilled personnel to work with tasks that require a set of corresponding skills.
However, there are several limitations in the prior work in this area of research. The craft-combination problem has not been solved because the craft-combinations is assumed to be given. The craft-combination problem concerns the computation of all combinations of assigning multi-skilled workers to accomplishing a particular task. In fact, determining craft-combinations is difficult because of the exponential number of craft-combinations that are possible.
This research provides an integrated solution for the preventive maintenance-scheduling problem with multi-skilled workforce constraints.
Two novel preventive maintenance-scheduling model is formulated to automatically produce the optimal solution and craft combination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Word: Preventive Maintenanc
  • Integer Programming
  • Maintenance And Repairment
  • Schudualling
  • Multi-Skilled Workforce