نویسندگان

1 تهران -دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چکیده
اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش‌های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه‌ها است. در اکثر جوامع به علت مجموعه‌ای از عوامل نظیر از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه‌های انتقادی و به ویژه عدم پاسخگویی نهادها و سازمان‌‌های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان‌های تابعه کاهش یافته است.
برای مثال شواهد نشان می‌دهد که افزایش منابع و مسئولیت‌های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است و احتمالا برخی عوامل دیگر نیز این وضعیت را تشدید می‌نماید و یا به گونه‌ای بر آن موثر است. در این مقاله با استفاده از استراتژی پیمایش نقش اعتماد عمومی به سازمان‌ها و نهادهای دولتی را در افزایش سطح اعتماد سیاسی در جامعه مورد بررسی و نقادی قرار می‌دهیم. سپس پیشنهادهایی را برای بهبود و اصلاح وضعیت کنونی مطرح خواهیم نمود. نتایج حاصل از نقش موثر و مثبت اعتماد عمومی در بهبود سطح اعتماد سیاسی در جامعه حکایت می‌کند. لذا انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می‌تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و راهکارهای تحکیم و تقویت آن باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

From public trust to political trust (A research about the relationship between public and political trust in iran)

نویسندگان [English]

  • mohammad khanbashi 1
  • - - 2

چکیده [English]

Abstract
Trust is the basis of many interactions in human societies; either interpersonal or social communications. Many factors such as lack of social capital, influence of critical media and especially decrease or lack of accountability in public institutions has diminished public trust to the government and its organizations. In this article, we study trust literature firstly and then evaluate the relationship between public trust to the governmental organizations (bureaucracies) and political trust in the society. Then we present suggestions to improve current situations. The results of such studies can be considered as the basis for more attention to the public and political trust in the society and solutions for their improvements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Accountability
  • Public Trust to the government
  • Political Trust