نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب‌شناسی آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • آموزش در ایران آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • آموزش عمومی آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • آمیختگی با برند عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • آمیخته علامت دهی فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • آینده پژوهی عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • آینده نگاری فناوری سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]

ا

 • ابزار‌های هوش‌تجاری ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • اتحاد راهبردی طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت‌های تکنولوژی‌محور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]
 • اتحاد راهبردی فناورانه بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین‌المللی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • ادراک صلاحیت سطح بالا تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]
 • ارائه‌دهنده راهکار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • ارزش ویژه مشتری عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • استراتژی معرفی محصول جدید فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • الگوی ذهنی مصرف کننده عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • الگوی مفهومی تحول دیجیتال طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 1-27]
 • امکان گرایی هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 88-110]
 • انقلاب دیجیتال تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • اوراسیا راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]

ب

 • بازار بین المللی فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • بازار روسیه راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • بازار صادراتی فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • بازار هدف طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • بازاریابی فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • بازاریابی پایدار عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • بازاریابی خیرخواهانه تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 145-171]
 • بازاریابی دیجیتال ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • بازاریابی رابطه‌مند نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 198-225]
 • بازاریابی محتوا طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • بازاریابی محتوایی ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • بانکداری طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • بانکداری‌الکترونیک ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • بانکداری بدون شعبه تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • بدبینی تبلیغات سبز واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • برند ملی تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 29-52]
 • بسته‌بندی تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 29-52]
 • بلوغ فکری طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 54-75]
 • بیت‌کوین بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]

پ

 • پارادوکس انحصاری- فراگیر پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]
 • پاسخ های غیرفعال پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]
 • پاسخ های فعال پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]

ت

 • تئوری علامت دهی فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • تامین مالی جمعی مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • تبادل اطلاعات مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • تجربه مشتری شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 47-68]
 • تحلیل احساسات بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]
 • تحلیل شبکه تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 145-171]
 • تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عوامل موثر بر توسعۀ زنجیره تامین خدمات بانکی در انقلاب صنعتی چهارم [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 95-114]
 • تحلیل کتاب‌سنجی تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 145-171]
 • تحلیل محتوا علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 145-169]
 • تحلیل‌مضمون ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • تحلیل مضمون مدل یابی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • تصمیم جمعی شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 26-45]
 • تصمیم‌گیری شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 26-45]
 • تعامل سازمانی طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 54-75]

ج

 • جستجوی شغلی تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]

ح

 • حامی مالی مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • حکمرانی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]
 • حکمرانی آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 97-121]
 • حکمرانی سازمانی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]
 • حکمرانی شرکتی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]

خ

 • خلق ارزش مصرف‌کننده ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • خودتفسیری مستقل واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • خودتفسیری وابسته واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]
 • خودروی بدون راننده سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • خودروی خودران سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • خوشه موضوعی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]

د

 • دانش‌بنیان ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • درخواست کننده مالی مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • دنپ (ای‌ان‌پی مبتنی بر دیمتل) سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • دیجیتالی‌سازی سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]

ر

 • راهکار کسب‌وکار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • راهکار مشتری مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • راهکارهای صادراتی راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • رفتار مصرف کننده عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • رفتارهای کناره‌گیرانه تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]
 • ریسک بیت‌کوین بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]

ز

 • زنجیره تامین دیجیتال سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • زیرساخت مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]

س

 • سازمان های پروژه محور طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 1-27]
 • سرمایه انسانی ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • سناریو نویسی سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 118-143]
 • سهم از بازار طراحی مدل بازاریابی محتوا برای صنعت بانکداری جهت افزایش سهم بازار هدف [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 116-142]
 • سودمندی اطلاعات واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]

ش

 • شبکه راهکار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • شبکه عصبی NARX بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]
 • شرکت‌های تکنولوژی‌محور طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت‌های تکنولوژی‌محور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]

ص

 • صادرات خشکبار راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • صادرات غیرنفتی راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 123-143]
 • صنعت بیمه نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 198-225]
 • صنعت شوینده عوامل مؤثر بر بازاریابی پایدار (مورد مطالعه صنعت شوینده) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 227-244]
 • صنعت کالای خواب سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • صنعت نرم‌افزار مدل شکل‌دهی و استقرار راهکار مشتری در صنعت نرم‌افزار ایران [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 195-217]
 • صنعت نفت بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین‌المللی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • صنعت نفت و گاز طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 1-27]

ع

 • علامت های بازار فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • علامت های کیفیت فراترکیب علامت دهی از طریق استراتژی معرفی محصول جدید [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 56-86]
 • علم‌سنجی علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 145-169]
 • علوم سازمانی علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 145-169]
 • عملکرد کسب و کار هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 88-110]

ف

 • فراترکیب عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 173-192]
 • فراروش فراروش مطالعات انتخاب بازارهای هدف صادراتی: مرور نظام‏مند مقالات منتشر شده در نشریات علمی ایران [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 165-196]
 • فناوری دیجیتال سنجش زنجیره تامین دیجیتال در صنایع تولیدی (مورد مطالعه: صنعت کالای خواب) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 139-163]
 • فناوری دیجیتال طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 1-27]

ق

 • قصد خرید محصول سبز واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 95-116]

ک

 • کارآفرینی هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 88-110]
 • کارکنان دانشی ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • کنترل ریسک مدلی برای کنترل ریسک سرویس تامین مالی جمعی (مورد مطالعه: بانک ملت ) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 1-29]
 • کنشگری اتحاد راهبردی طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت‌های تکنولوژی‌محور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 1-24]

م

 • محصولات لبنی سنتی تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 29-52]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 47-68]
 • مدلسازی موضوع بررسی تاثیر ریسک درک شده توسط کاربران شبکه‌های اجتماعی بر قیمت بیت‌کوین با استفاده از تکنیک تحلیل احساسات و شبکه عصبی NARX [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 18-41]
 • مدیریت ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • مدیریت شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 26-45]
 • مدیریت ارتباط با مشتری ارائه چارچوب مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداری‌الکترونیک با تأکید بر بکارگیری ابزارهای هوش‌تجاری (مورد مطالعه : بانک سپه و بانکهای ادغامی) [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 246-271]
 • مدیریت استعداد پارادوکس مدیریت استعداد انحصاری- فراگیر: به سوی رویکردی متوازن [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 144-168]
 • مدیریت دانش بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه ورود به اتحادهای راهبردی فناورانه بین‌المللی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 1-16]
 • مدیریت راهبردی مدل یابی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • مدیریت مافوق طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 54-75]
 • مدیریت منابع انسانی؛ پایداری منابع انسانی؛ کسب و کار خانوادگی مدل یابی مؤلفه های مؤثر بر پایداری منابع انسانی در کسب و کارهای خانوادگی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 71-93]
 • مزیت رقابتی نقش بازاریابی رابطه مند در نیل به مزیت رقابتی در صنعت بیمه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 198-225]
 • مشارکت سازمانی طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان) [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 54-75]
 • منابع انسانی ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 70-93]
 • منطق تصمیم گیری هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 88-110]
 • موبایل‌اپلیکیشن فروشگاهی شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 47-68]

ن

 • نارضایتی شغلی تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 77-95]
 • نشانه‌شناسی تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 29-52]
 • نظریه داده‌بنیاد ارائه الگوی بازاریابی محتوای دیجیتال در خلق ارزش مصرف کننده [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 112-137]
 • نظریه داده بنیاد شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن [دوره 26، شماره 3، 1401، صفحه 26-45]
 • نقشه علمی خوشه های موضوعی در حوزه دانشی حکمرانی سازمانی [دوره 26، شماره 2، 1401، صفحه 43-69]

ه

 • هدف‌ گرایی هدف گرایی، امکان گرایی و عملکرد کسب و کارهای کارآفرینانه [دوره 26، شماره 1، 1401، صفحه 88-110]
 • هم تکاملی علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی [دوره 26، شماره 4، 1401، صفحه 145-169]