خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب

دوره 17، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-24

بهروز مینایی بیدگلی؛ امیر افسر؛ رحمت هوشدارمحجوب


تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-18

سحر نیک مرام؛ سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پور عزت


سنجش اثربخشی سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادله های ساختاری

دوره 16، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-20

عباس امینی فسخودی؛ بهجت هادی نژاد


طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی

دوره 17، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-18

رضا برادران کاظم زاده؛ روح انگیز اسدی؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی؛ زهرا باقری نژاد


طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-25

عادل آذر؛ علی تیزرو؛ عباس مقبل باعرض؛ علی اصغر ا نواری رستمی


طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین

دوره 11، شماره 3، آذر 1386، صفحه 1-28

عادل آذر؛ مسلم علی محمد لو


ارائه مدل زمان‌بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه‌سازی تبرید

دوره 18، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-24

محمدحسین نبی زاده؛ حسینعلی حسن پور؛ احمد نورنگ


ارائه چارچوبی برای عوامل انسانی مرتبط در امنیت سیستم‌‌های اطلاعاتی

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 1-22

شعبان الهی؛ مهدی طاهری؛ علیرضا حسن زاده


بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 12، شماره 4، دی 1387، صفحه 1-35

عادل آذر؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی اصغر انواری رستمی


طراحی یک مدل غربالگری ریاضی برای انتخاب مسأله‌های کلیدی در مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا (EFQM )

دوره 12، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 1-31

عادل آذر؛ غلامرضا توکلی؛ سید حمید خدادادحسینی


‌مطالعه تطبیقی مدیریت اسلامی و مدیریت رایج

دوره 8، شماره 20، آذر 1383، صفحه 1-37

جلیل بهارستان


بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-21

مهدی ابزری؛ عباس عباسی؛ زنده‌یاد اصغر حق‌شناس؛ محمد اسماعیل انصاری


ارائه یک مدل مالی به منظور حل اختلاف در قراردادهای مشارکت دولتی– خصوصی با استفاده از نظریه بازی

دوره 18، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-24

کامران شهانقی؛ غلامرضا جلالی نائینی؛ سهیل امامیان