نویسندگان

1 دانشیار دانشکده فنی مهندسی - بخش مهندسی صنایع-دانشگاه تربیت مدرس -

2 کارشناس ارشد گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله، مسئله ارسال ترکیبی(JRP ) برای ارسال قطعات خودرو توسعه داده شده است، در این تحقیق مدل ارسال ترکیبی(JRP ) با وسایل نقلیه ظرفیت بندی شده برای ارسال قطعات خودرو ارائه شده است. مساله به صورت مدلی غیر خطی-عدد صحیح فرموله شد. تابع هزینه مدل کلاسیک مساله ارسال ترکیبی از سه جمله هزینه نگهداری، هزینه عمده سفارش‏دهی و هزینه متغیر سفارش‏دهی تشکیل شده است، در این تحقیق هزینه حمل و نقل را که وابسته به مقدار سفارش(ارسال) هست، در نظر گرفته شده است. تقاضای قطعات با توجه به شرایط شرکت مورد مطالعه، ثابت در نظر گرفته شده. در نهایت مدل طراحی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک در محیط برنامه متلب کد نویسی شد، برای محاسبه متغیر الگوریتم موجود در ادبیات توسعه داده شد. مدل در دو حالت با محدودیت حجم و بدون محدودیت حجم ارسالی حل شد و نتایج آن با یکدیگر مقایسه شد، مشاهده شد که با اعمال محدودیت حجم ارسال، دوره سفارش‏دهی افزایش می‏یابد و بدنبال آن هزینه‏های کل سالانه نیز افزایش می‏یابد. در نهایت جهت اعتبار سنجی، مدل ارائه شده با داده‏های موجود در ادبیات حل شده و با مدلهای ارائه شده در ادبیات مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Joint Ordering Model for Automotive parts in Two-level Supply Chain

نویسندگان [English]

  • Reza Kazemzadeh 1
  • Roohangiz Asadi 2
  • Isa Nakhaei Kamal Abadi 3
  • Zahra Bagherinejad 2

چکیده [English]

In this study, we developed a Joint Replenishment Problem (JRP) model; In addition, JRP was introduced through capacitated vehicle to send the parts. The model was developed as an Integer-non linear model. Cost function consists of the major ordering cost, the minor ordering cost and the holding cost. Previous studies had not considered transaction cost; therefore, we considered transaction cost, which depends on the number of different parts in the order. Demand for parts was considered as constant and the model was solved by using a genetic algorithm. For calculating variable, we developed the present algorithm in the literature. We solved the model for two conditions, with dispatch volume restriction and without dispatch volume restriction. The results showed that the dispatch volume increases both the cycle time and the total cost. The model was solved for one of the major manufacturers of SAPCO. We considered the problem with 12 strategic parts of this company. The model was investigated through the real data gathered from the SAPCO Company. Finally, for model validation, the results were compared with the traditional ordering system of SAPCO, in which the parts are ordered separately. It was shown that the proposed system has better performance than the traditional ordering system. Validation of Model was performed by the numerical example that has been solved in the literature. Keywords: Joint replenishment, Automotive parts, Genetic algorithm, Inventory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint replenishment
  • Automotive parts
  • genetic algorithm
  • inventory