نویسندگان

1 دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان‏

2 دانشگاه رفسنجان

چکیده

رعایت ارزش‌‌ها و اشاعه آنها در محیط کار از عوامل مؤثر بر مسؤولیت اجتماعی و موفقیت سازمان‌‌ها است. موضوع مهم این است که تا چه میزان سازمان‌های دارای ضوابط اخلاقی، آنها را نهادینه کرده و مدیران و کارکنان به آن ارزش‌‌ها متعهد و پای‌بند می‌باشند. با اهمیت‌دادن و عمل به ارزش‌‌ها زمینه برای ظهور هدایت فطری فرد و اجتماع و ارضای تمایلات از راه صحیح حاصل می‌شود. بر این اساس، امروزه برای مدیران انجام وظایفی چون پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمان‌‌ها و ذینفعان، از زمره وظایف با اهمیت‌ محسوب می‌شود. پایبندی و عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی نیز نیازمند تمرین است. در این تمرین باید که دل را پرداخت و با ویژگی‌های انسانی در هم آمیخت. این پژوهش در سازمان‌های دولتی شهرستان رفسنجان انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین ارزش‌های نظری، زیبایی‌شناسی، اجتماعی، سیاسی و اعتقادی- مذهبی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها، رابطه معنا‌داری وجود دارد. در این پژوهش بین ارزش اقتصادی مدیران و ایفای نقش مسؤولیت اجتماعی آنها رابطه معنا‌داری به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Managers’ Value Perspective and Fulfiling Their Role of Social Responsibility in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

One of the effective factors of social responsibility and achievement of organizations is considering at which values and implementing them in work settings. The important issue is the rate they constitutionalist ethical principles in the organizations and having commitment to these principles. By implementing these values, instinctive direction of individuals and the society will be directed towards the right way. Therefore, today the managers' functions such as response to social needs and the demands of fellow citizens, foreign and domestic customers and stakeholders are considered important. Commitment to social responsibility needs exercising and In this path, there is a need for self-purifications. This research was conducted in Rafsanjani Public Organizations. The results indicated that there is a positive relationship between theoretical, aesthetics, social, political and religious values roles of social responsibility. No significant relationship was found between economic values and acting roles of social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value perspective
  • Social responsibility
  • stakeholders
  • Public organizations