نویسندگان

-

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با رقابت بسیار زیاد و محیط نامطمئنی مواجه هستند که
به واسطه نوآوری های تکنولوژی و نیازهای در حال تغییر مشتریان شدت پیدا کرده است. در چنین
محیطی رویکردهای گذشته در زنجیره تأمین دیگر قابلیت و توانایی خود را از دست داده اند. یکی از
راه های مقابله با چنین چالش هایی چابکی است. از این رو با هدف تدوین مدل جامع چابکی زنجیره
تأمین، بررسی گسترده ای در ادبیات موضوع صورت گرفت. در نتیجه این کار و مصاحبه با خبرگان،
11 فاکتور اصلی موفقیت زنجیره تأمین چابک شناسایی شدند. آن گاه این فاکتورها وارد پرسشنامه ای
شد و در اختیار خبرگان زنجیره تأمین ذوب آهن قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک
مدل سازی تفسیری – ساختاری، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی فاکتورها به دست آمد.
و برنامه ریزی IT ارتباطات به دست آمده نشان داد که توسعه مهارت های کارکنان، به کارگیری
متناسب اساس چابکی را در زنجیره تأمین تشکیل می دهند. بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند
می تواند به آنها در برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود چابکی زنجیره تأمین کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-Modeling the Agility of Supply Chain Using Interpretive Structural Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • - -
  • - --
  • - -
  • - -

چکیده [English]

Nowadays, many organizations face with increasing competition and
uncertainty environment, supported by innovating technologies and the
changing needs of customers. In this environment, past methods in supply
chain loose their ability. One efficient method in this regard is agility. Thus,
for modeling the agility of supply chain, a wide range of research was done
in the literature. The results of this research and interview by experts found
11 critical success factors of agile supply chain. Then these factors were
entered into a questionnaire and the experts of Zobahan Co Supply Chain
were asked to fill in it. The obtained results were analyzed by interpretive
structural modeling and the Correlations between those factors were
determined. The attained correlations indicated that development of the
employees’ skills, employment of IT and programming are the basics of
agility in supply chain. This model would help the supply chain managers in
strategic planning for improving the agility of supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • AGILITY
  • Interpretive structural modeling (ISM)