نویسندگان

1 دانشیار رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

موجودی در طول زنجیره تأمین در قالبهای گوناگون و به دلایل مختلف نگهداری می‌شود. از آنجا که این وجودی‌ها می‌تواند هزینه‌هایی بالغ بر 20 - 40 درصد ارزش آنها در سال را در برداشته باشد، مدیریت آنها به‌صورت علمی برای نگهداری حداقل موجودی پی‌آمد‌های اقتصادی خوبی به همراه خواهد داشت. در این مقاله یک مدل ریاضی بر اساس سیاست موجودی نوع (Q، S) برای شبکه‌های تولید/توزیع چند مرحله‌ای طراحی شده است. این مدل از سه بخش تشکیل شده است: 1- تحلیل موجودی در خرده‌فروشان؛ 2 - فرایند تقاضا در انبار مرکزی؛ 3- تحلیل موجودی در انبار مرکزی. هدف نهایی حداقل کردن هزینه‌ها شامل هزینه‌های موجودی، حمل ونقل، خرید و سفارش می‌باشد. خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به‌دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Supply Chain Inventory Management: A Mathematical Modeling

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Moslem Alimohammadlou 2

چکیده [English]

Inventories exist throughout the supply chain in various forms for various reasons. Since carrying these inventories can annually cost from 20 to 40% of their value, managing them in a scientific manner to maintain minimal levels makes economic sense. This paper presents a near-optimal (s, Q)-type inventory policy for a multi -echelon production /distribution network with multiple non - identical suppliers. The model is a synthesis of three components: (i) the inventory analysis at the retailers, (ii) the demand process at the warehouse, and (iii) the inventory analysis at the warehouse. The key contribution of the model is the seamless integration of the three components to analyze simple supply chains. The decisions in the model were made through a comprehensive distribution-based cost framework that includes the inventory, transportation and transit components of the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain؛Inventory management
  • Multi-echelon inventory systems
  • Order splitting systems