نویسنده = عادل آذر
طراحی مدل اجرای استراتژی ادغام سازمان‌های دولتی ایران

دوره 23، شماره 2، تیر 1398، صفحه 151-181

اسماعیل جلیلی؛ اصغر مشبکی؛ سید حمید خدادادحسینی؛ عادل آذر


ترکیب روش‌شناسی سیستم‌های نرم و نگاشت‌ شناختی فازی و تاپسیس سلسله مراتبی فازی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 299-322

سیدفاضل موسوی؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده؛ آمنه خدیور


واکاوی تقابل در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر با رویکرد تئوری درام

دوره 20، شماره 3، مهر 1395، صفحه 25-51

حسن محمدی؛ سعید نجفی توانا؛ عادل آذر


طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته

دوره 20، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-32

علی رجب زاده قطری؛ محمدرضا امینی؛ عادل آذر؛ مریم کولیایی


نقشه راه اجرای استراتژی در سازمان‌های عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع

دوره 19، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-29

عباس مقبل؛ عادل آذر؛ آمنه خدیور؛ منصوره زارع زاده


مروری بر روش‌های حل مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی

دوره 18، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-81

عادل آذر؛ علیرضا طغیانی


تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟

دوره 16، شماره 4، دی 1391، صفحه 45-62

اسدالله کردنائیج؛ جبار باباشاهی؛ حسن دانائی فرد؛ عادل آذر


طراحی مدل جامع خصوصی سازی و واگذاری بنگاههای دولتی در ایران با رویکرد خط مشی گذاری..

دوره 15، شماره 4، اسفند 1390

اسفندیار محمدی؛ عادل آذر؛ رحمت اله قلی پور؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر کمیجانی


مدل ریاضی منبع یابی چند هدفه استوار- فازی:‏ رویکردی در مدیریت ریسک زنجیره تأمین ایران خودرو

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 51-76

عادل آذر؛ مسعود ربیعه؛ محمد مدرس یزدی‏؛ محمد فطانت فرد حقیقی


طراحی مدل چابکی زنجیره تأمین؛ رویکرد مدل سازی تفسیری- ساختاری

دوره 14، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-25

عادل آذر؛ علی تیزرو؛ عباس مقبل باعرض؛ علی اصغر ا نواری رستمی


رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت‏

دوره 14، شماره 3، آذر 1389، صفحه 61-89

عادل آذر؛ زهرا علی پور درویش؛ حسن دانایی فرد


الگوریتمی برای انداز ه گیری قابلیت خدمت رسانی فازی MCDM زنجیره های تأمین، با رویکرد

دوره 14، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 149-172

ابوالفضل کزازی؛ عادل آذر؛ ابوذر زنگویی‌نژاد


بررسی مقایسه‌ای تحلیل داده‌ها در شش سیگما، با کمک ابزارهای آماری و فنون تصمیم گیری چند شاخصه

دوره 12، شماره 4، دی 1387، صفحه 1-35

عادل آذر؛ سید حیدر میرفخرالدینی؛ علی اصغر انواری رستمی