نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 
این مقاله مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی که در آن‌ها همه پارامترها و متغیرها فازی هستند، مورد بحث قرار می‌دهد. جواب بهینه فازی زمانی واقعی است که در همه محدودیت‌های مدل صدق کند، یک جواب بهینه قطعی نمی‌تواند جواب بهینه مسئله‌ای فازی باشد. روش‌های جدید یافتن جواب بهینه مسائل برنامه‌ریزی خطی کاملاً فازی با محدودیت‌های مساوی و نامساوی از جمله روش دهقان و همکاران، روش لطفی و همکاران، روش مؤمنی و همکاران و روش کومار و همکاران مطرح، بررسی و مقایسه می‌شوند. همچنین استفاده از متغیرهای کمکی فازی برای معادله کردن محدودیت‌های نامساوی فازی مطرح شده است. از آن جایی که کار با اعداد مثلثی فازی راحت‌تر است، برای مثال‌های عددی از اعداد مثلثی فازی معمول و یا اعداد مثلثی فازی LR استفاده شده است. برای نشان دادن مزایا و معایب روش‌های مطرح شده، مثال‌های عددی مختلفی حل می‌شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Review of Full Fuzzy Linear Programming Problems

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Alireza Toghyani 2

چکیده [English]

This paper discusses the problems of those full fuzzy linear programming in which all parameters and variables are fuzzy. Fuzzy optimal solution is real when all constraints of the model are satisfaied and a crisp optimal solution can not be optimal solution of the fuzzy problem. New methods are proposed, evaluated, and compared to find the fuzzy optimal solution of full fuzzy linear programming problems with equality and inequality constraints, including Dehghan et. al., Lotfi et. al., Momeni et. al., and Kumar et al., methods. Also the use of ranking function for defuzzification of the model and the use of fuzzy slack variables for converting dequity fuzzy constraints to equity ones are proposed. Since, working with triangular fuzzy number is more easier than others, for numerical examples, common triangular fuzzy numbers and LR triangular fuzzy numbers have been used. To illustrate the advantages and disadvantages of the proposed methods, different numerical examples have been solved.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Full fuzzy linear programming problems
  • Fuzzy optimal solution
  • Triangular fuzzy numbers