نویسنده

استاد گروه مدیدیت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

طبقه‌بندی عناصر آماری یکی از چالش‌های علم مدیریت است ک درسال‌های اخیر به یکی از حوزه‌های جذاب تحقیقاتی تبدیل شده است. اگر چه روش‌های آماری تجزیه خوشه‌ای و تجزیه تشخیص به عنوان روش‌های رایج در طبقه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی همواره خطای آماری بالای این روش‌ها، کاربرد آن‌ها را با تردید روبرو کرده است.
دراین مقاله تلاش شده است، رویکرد تجزیه تشخیص آماری با فنون تحقیق در عملیات (OR) ترکیب شوند و روش نوینی باعنوان تجزیه تشخیص آرمانی توسعه داده شود. در این مقاله چهار روش تجزیه تشخیص کلاسیک و آرمانی با عنوان: GP2,GP1,FG,FLDE ، بکار گرفته شده است و برای سنجش کارآیی آن در حوزه علم مدیریت فنون چهارگانه در پنج مورد مدیریتی اجرا شده‌اند.
نتایج حاصل از کاربرد درست نشان می‌دهد که روش FLDF که یک روش کلاسیک تجزیه تشخیص است، در طبقه‌‌بندی دو گروهی کاراتر از سایر روش‌ها عمل می‌کند ولی در طبقه‌بندی مدیریتی بیش از دو گروه روش‌های تجزیه تشخیص آرمانی کاراتر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Goal Discriminant Analysis A New For Classification Strategy In Management Science

نویسنده [English]

  • ased azar

چکیده [English]

Classification of statistical elements is one of the challenging areas in management science. This subject has changed to an interesting research areas. Although methods of cluster analysis and discriminant analysis are used as common methods in the classification, there is a doubt about their application due to high statistical errors of the methods.
In this paper, it is tried to combine analysis approach of statistical discrimination and OR technique and a new method titled goal discriminant analysis is developed. Four discriminant analysis methods titled FLDF, FG, GP1 and GP2 are applied in this paper. In order to evaluate its efficiency in management science area, the fourfold technique has been employed in 5 managerial case studies.
The results show that the FLDF method, which is a discriminant analysis method, is more efficient than other methods. Moreover, goal discriminant methods have more efficiency in management classification with over two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster Analysis
  • Key word: Classification
  • goal Discriminant Analysis And Linear Goal Programming
  • Management Science