نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

2 استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

3 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت ، دانشگاه الزهرا، تهران،‌ایران

4 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران،‌ایران

چکیده

باتوجه به افزایش پیچیدگی و تنوع مسائل استراتژیک در سازمان‌های امروزی، لاجرم مدل­های تحلیل و تصمیم‌گیرینیز بایستی جهت مواجهه با این پیچیدگی توسعه پیدا کند. نظر به­این مسئله، این مقاله درپی بهره‌گیری از روش‌های جامع­نگر سیستمی که دارای قابلیت خوبی در حل مسائل پیچیده و پویا هستند، برای جاری­سازی استراتژی­های سازمانی و پاسخگویی به برخی از نارسایی‌های موجود در روش‌ها و مدل­های اجرای استراتژی می‎باشد. باتوجه به اینکه هریک از متدلوژی­های سیستمی دارای محدودیت­هایی هستند، متامتدلوژی «سیستم مداخلات جامع» به‎دلیل تمامیت آن و قابلیت بهره­گیری از ترکیب متدلوژی­­ها، برای تدوین نقشه‏راه اجرای استراتژی انتخاب شده‎است. نقشه‏راهپیشنهادی، بابکارگیری متدلوژی‎های سیستمی، ضمن بسترسازی فرهنگی و یادگیری استراتژی در سازمان­، فرآیند اجرا و بخشی از تدوین و ارزیابی استراتژی­ها را روش­مند ساخته­است. همچنین‌این نقشه‏راه از طریق برقراری اجماع میان ذی‌نفعان و مجریان استراتژی به­آرامی توانسته فاصله میان لایه­های استراتژیک و عملیاتی را در سازمان ­کاهش‎دهد. برطبق مراحل پیاده‏سازی متامتدلوژی، ابتدا موانع اجرای استراتژی در سازمان­های عمومی بررسی‎شده، سپس دو متدلوژی پویایی‏های سیستم و متدلوژی سیستم­های نرم به­عنوان متدلوژی­های غالب انتخاب‌شده، بدین­صورت که با استفاده از متدلوژی سیستم­های نرم، استراتژی‎های عملیاتی استخراج‌شده و با کمک متدلوژی پویایی‌های سیستم،اولویت‎بندی استراتژی‏ها و تخصیص منابع انجام‎شده‏، در مرحله آخر با پیاده­سازی متدلوژی سیستم‎های نرم در یک سازمان عمومی، متامتدلوژی اجرا و گام‏های اولیه نقشه‎راه استخراج شده­­است. درپایان نقشه­راه اجرای استراتژی در طی ده گام و دو اقدام اصلی ارائه و به اعتبارسنجی آن پرداخته شده که بکارگیری ‏این نقشه­راه در سازمان­های عمومی منجربه تدوین برنامه عملیاتی و دستیابی­به سیستمی از شاخص­های عملکردی خواهدشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Total Systems Intervention Approach to Developing Strategy Implementation Roadmap in Public Organization

نویسندگان [English]

  • abbas moghbel baerz 1
  • zdel azar 2
  • Ameneh jhadivar 3
  • mansooreh zarezadeh 4

چکیده [English]

As regard the increasing complexity and challenging problems at today organization demand developing suitable decision models. This research is aimed at utilizing whole systems approaches at better implementation strategy in this regard due to their power in resolving complex and dynamic organizational issues, and also responded some of shortcomings of existing in other strategy implementation models and methods. Since all systems methodologies are inherently restricted to determined problem domains, using total systems intervention (TSI) meta-methodology to strategic development road map, because it is totality and capability to use several system methodologies in combination. By proposed road map has made methodologic process for strategy formulation and implementation and also reached learning organization and scheming culture by applying appropriate system methodologies. Also this road map smoothly decreases the gaps between strategic and function layers in organization by ensuring a consensus between stakeholders and actors. According to the phase of TSI, at first, barrier of strategy implementation were investigated then soft systems methodology (SSM) and system dynamics (SD) selected as chief methodologies, by way of applying SSM, determine functional strategy and SD prioritize strategies, and resource allocation. The end phase, TSI was at public organization implemented, and the initial steps of road map were explored. At the end, proposed system model and final road map for strategy implementation with ten steps and two main action and investigated that`s validity. The action plan and system of performance indicators were reached via utilizing this road map in public organization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy implementation roadmap
  • Total systems intervention
  • Soft systems methodology
  • System Dynamics