بررسی تأثیر تناسب فرد- سازمان و فرهنگ سازمانی بر رفتار سازمانی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه شهید باهنر کرمان)

مهدی ابزری؛ عباس عباسی؛ زنده‌یاد اصغر حق‌شناس؛ محمد اسماعیل انصاری

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 1-21

چکیده
  در این بررسی، تأثیر فرهنگ سازمانی و میزان تناسب اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالعه، در راستای تعیین پیامدهای رفتاری آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این است که فرهنگ سازمانی و میزان تناسب (عدم تناسب) میان اعضای هیئت علمی و دانشگاه تا چه حد می تواند بر میزان شهروندی سازمانی و تمایل به ماندگاری آنها در راستای پرورش ...  بیشتر

تحلیل پوششی داده ها(DEA) ؛تحلیل پوششی داده ها چابکی سازمان ها

لعیا الفت؛ سید محمود زنجیرچی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 21-45

چکیده
  با ظهور عصر جدید کسب و کار که تغییر را به عنوان یکی از خصوصیات اصلی با خود دارد، تضمین موفقیت و بقای سیستم های تولید، سخت تر می شود. در تقابل با این شرایط متغیر، سیستم تولید چابک به عنوان پیشرفته ترین سیستم یا به عبارتی پارادایم تولید، امروزه در حال ارائه خود به دنیای تولید است و در این راستا توسعه متدهای ارزیابی چابکی بنگاه ها نیز ...  بیشتر

طراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات میان فردی

زهرا علی‌پور درویشی؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 45-66

چکیده
  سایش اجتماعی یکی از دستاورد های منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. این مقاله در راستای مساعدت به مدیران برای تخفیف اثرات منفی سایش اجتماعی بر کارکنان تألیف شده است و هدف آن احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان ها ی مورد مطالعه و ایجاد هوشیاری اجتماعی در مدیران و کارکنان می باشد. این تحقیق در دو ...  بیشتر

بازاریابی درونی، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات: تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ

سید رضا سید جوادین؛ حمزه رایج؛ سید علی آقا‌میری؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 67-98

چکیده
  امروزه با گسترش روز افزون صنایع خدماتی، موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات به مسئلة مهمی برای سازمان ها تبدیل شده است. تلاش های فراوان سازمان ها در این حوزه، شاهدی بر این ادعاست. در سال های گذشته، سازمان ها سعی کرده اند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند. ...  بیشتر

طراحی مدل رهبری مناسب برای مدیریت سازمان های لبنان (مدیریت بیمارستان)

علی اصغر فانی؛ محمود حمدان؛ احمدعلی خائف الهی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 99-122

چکیده
  بی تردید موضوع رهبری در سازمان اهمیت زیادی دارد و موفقیت یک سازمان به سبک رهبری مناسب و اثربخش وابسته است. در این تحقیق تلاش شده است مدلی برای مدیریت یک بیمارستان در لبنان طراحی شود. بدین منظور بیمارستان های بالاتر از 50 تخت انتخاب شد و مدیران ارشد و میانی بیمارستان ها نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. درنهایت از مجموع 92 بیمارستان ...  بیشتر

بررسی تأثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمان های دولتی

آرین قلی‌پور؛ رضا طهماسبی؛ عباس منوریان

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 123-148

چکیده
  یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی همواره مربوط به گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی و تأثیر آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان مدیریت دولتی به دلیل جلوگیری از ایجاد فساد در خدمات دولتی عنوان می کنند که اداره نباید وارد مجادلات سیاسی و حزبی شود و سیاستمداران ...  بیشتر

الگوریتمی برای انداز ه گیری قابلیت خدمت رسانی فازی MCDM زنجیره های تأمین، با رویکرد

ابوالفضل کزازی؛ عادل آذر؛ ابوذر زنگویی‌نژاد

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 149-172

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارائه الگوریتمی بر پایه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی، به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تأمین در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان است. برای این منظور، در ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مرور پیشینه تحقیق در خصوص عملکرد و خدمت رسانی زنجیره های تأمین، شناسایی شدند، سپس، برای انتخاب شاخص ...  بیشتر

طراحی زیبایی محصول با استفاده از مهندسی ارزش

هایده متقی؛ امین حبیبی راد

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 173-202

چکیده
  محیط متحول و بازار رقابتی عصر حاضر، موجب کوتاه تر شدن دوره عمر محصول شده است. بنابراین سازمان ها اگر بخواهند در چنین محیطی به حیات خود ادامه دهند، ناچارند تا در معرفی محصولات منطبق با خواسته مشتری از رقبای خود عقب نمانند. ازطرف دیگر طراحی و ارائه محصول جدید به بازار در برخی از صنایع هزینه های هنگفتی را بر سازمان تحمیل می کند. صنعت خودروسازی ...  بیشتر

پیش بینی تقاضای انرژی بخش حمل و نقل با استفاده از شبکه های عصبی: مطالعه موردی در ایران

محمدباقر منهاج؛ عالیه کاظمی؛ حامد شکوری گنجوی؛ محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا تقی زاده

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 203-220

چکیده
  در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تقاضای انرژی بخش حمل و نقل کشور در سال های 1386 تا 1400 پیش بینی شده است. از شبکه های عصبی رو به جلو با ناظر برای پیش بینی و از الگوریتم پس انتشار برای آموزش شبکه ها استفاده شده است. برای بررسی تأثیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای انرژی بخش ...  بیشتر

ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی سازما ن ها در زمینة مدیریت دانش (مورد مطالعه: مرکز آمار ایران)

سید رحیم صفوی میرمحله؛ مهدی اجلی قشلاجوقی؛ محمد موسی خانی

دوره 14، شماره 2 ، شهریور 1389، صفحه 221-244

چکیده
  امروزه بسیاری از مدیران ،نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک کرده اند و مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان ها درآمده است. با وجود این اگر زیرساخت های مناسب و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد، حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. ...  بیشتر