بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی

حسن دانایی فرد؛ میثم لطیفی؛ ولی‌الله نقی‌پورفر؛ اصغر مشبکی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389

چکیده
  موضوع انضباط کارکنان یکی از مسائل اساسی در مدیریت منابع انسانی است که به طور عمده بر ‏کنترل و یا پیشگیری از رفتار نادرست کارکنان در سازمان تأکید دارد. سه گونه انضباط سنتی، ‏تدریجی و مثبت، ناشی از همین تلقی رایج از انضباط است. در گونه‌ سنتی به مدیران این مجوز داده ‏می‌شود که در صورت بروز رفتار نامناسب از کارکنان، بلافاصله با ایشان ...  بیشتر

ارائه مدلی برای افزایش عملکرد از طریق هماهنگ‌سازی ‏استراتژی‌های تغییرسازمانی

سید محمد اعرابی؛ داود صادقی؛ سید علی اکبر افجه؛ تیمور محمدی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 1-22

چکیده
  هدف: هدف از تحقیق حاضر، دریافت بررسی رابطه هماهنگی گونه‌های پذیرش استراتژی‌های تغییر ‏سازمانی(گونه‌های ساختار، تکنولوژی، فرهنگ، نیروی انسانی، اهداف) بر افزایش عملکرد است.‏ روش: جامعه پژوهشی حاضر شامل شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران است و کل ‏شرکت‌های مذکور در طول سال‌های 79-1384 به عنوان نمونه‌های تحقیق مورد آزمون قرار ...  بیشتر

ارائه یک متدولوژی برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش مطالعه و بررسی سه سازمان نمونه

شعبان الهی؛ آمنه خدیور؛ علیرضا حسن زاده

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 24-59

چکیده
  برای ارزیابی و انتخاب استراتژی مناسب مدیریت دانش، عوامل سازمانی زیادی باید مورد توجه قرار ‏بگیرد. از طرفی در رویکرد پویا برای ایجاد استراتژی مدیریت دانش، وضعیت فرایندهای خلق و ‏انتشار دانش تأثیر مستقیمی بر استراتژی‌های انتخابی دارد. رویکردهای انسان-گرا و سیستم- گرا در ‏استراتژی مدیریت دانش دارای تفاوت‌های بنیادی با یکدیگر بوده ...  بیشتر

رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت‏

عادل آذر؛ زهرا علی پور درویش؛ حسن دانایی فرد

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 61-89

چکیده
  فرایند ادراک عدالت با ابهام و پیچیدگی همراه است و‏‎ ‎پژوهش‌هایی که تا به حال در این خصوص انجام ‏شده‌اند، مفاهیم تئوریک را با روش‌های معمول اندازه‌گیری کرده‌اند و تا به حال با رویکرد کمّی به ‏موضوع سنجش این سازه پیچیده اقدام نشده است، پس طراحی یک روش اندازه‌گیری که دارای دقت و ‏اعتبار برای شناسایی نکات مکنون این فرایند باشد، ...  بیشتر

تبیین نقش واسط درگیری عاطفی بین تعهد به تغییر و عامل ‏فرایندی تغییر شرکت برق منطقه‌ای خراسان

شمس السادات زاهدی؛ لیلا مرتضوی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 121-143

چکیده
  پ‍‍ژوهش حاضر‎ ‎با در نظر گرفتن متغیر درگیری عاطفی به عنوان یک متغیر واسط، تأثیر عامل فرایندی ‏تغییر را بر تعهد به تغییر مورد بررسی قرار داده است.جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدیران و ‏کارشناسان شرکت برق منطقه ای خراسان است. روش نمونه‌گیــری، تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. ‏برای جمع‌آوری داده1ها از پرسشنامه ای مبتنی بر 6 متغیر در مقیاس ...  بیشتر

مروری بر رویکردهای رتبه‌بندی شرکت‌ها:‏ نقد و بررسی و ارائه الگو

غلامرضا عسگری؛ عباس مقبل باعرض؛ سید حمید خدادادحسینی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 145-171

چکیده
  شواهد نشان می‌دهد ذینفعان در بررسی میزان خوشنامی سازمان‌ها به گزارش‌های ارائه شده به ‏وسیله متخصصان و تحلیل‌گران متوسل می‌شوند. تحلیل‌گران نیز با استفاده از معیارهای مورد نظر ‏خود بر ادراک ما از سازمان‌ها تأثیر می‌گذارند. معروفترین مدل‌هایی که برای سنجش آوازه در ‏کشورهای غربی مطرح است، مدل فورچون و مدل بهره فامبرون هستند. ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت تأثیر و پیامدهای آن

علی اکبر فرهنگی؛ محمد حسن ملکی؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 173-194

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی نقش سه متغیر استرس‌زا، یعنی ابهام نقش، تعارض نقش و اضافه‌بار نقش بر ‏میزان استفاده از سه تاکتیک اصلی مدیریت تأثی،ر یعنی خود شیرینی، جلب حمایت و ارعاب می‌باشد. ‏هم‌چنین اثر استفاده از این سه تاکتیک بر دو متغیر مهم شغلی، یعنی فشار شغلی و ارزیابی عملکرد ‏کارکنان بررسی شده ‌است. مدیریت تأثیر، زیرمجموعه‌ای از‌ ...  بیشتر

تعیین عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی استراتژیک ‏فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان

امیر مانیان؛ ابوذر عرب سرخی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 195-226

چکیده
  هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان کار آسانی نیست و آگاهی از حوزه‌ها و ‏عوامل حیاتی برای مدیریت آن نقشی انکارناپذیر در افزایش ضریب موفقیت اقدامات این حوزه خواهد ‏داشت. باتوجه به اینکه مطالعات بسیار محدودی پیرامون عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی ‏استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان به‌عمل آمده ...  بیشتر

بررسی ضرورت تناسب شخصیت شاغل با مشاغل عملیاتی ‏پر خطر «جذب و استخدام صحیح و افزایش کارایی»‏

غلامرضا معمارزاده؛ احمد مهرنیا

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 227-249

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی با موضوع ”استراتژی جذب کارکنان عملیاتی نظامی، به منظور مقابله با ‏تهدیدات“ است که به صورت کاربردی و روش موردی زمینه‌ای انجام شده است.‏ تجربه‌ هشت سال جنگ تحمیلی و خنثی‌سازی بسیاری از درگیری‌های داخلی اوایل پیروزی انقلاب ‏اسلامی، به وسیله نیروهای مسلح نشان داد که درصدی هرچند اندک از کارکنان عملیاتی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین پاسخ‌گویی عمومی، مشارکت عمومی و ‏اعتماد عمومی در سازمان‌های دولتی‎ ‎مناطق 22 گانه شهر تهران‏

عباس منوریان؛ عباس ‏ نرگسیان؛ مهدی فتاحی؛ بهاره واثق

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1389، صفحه 251-274

چکیده
  این تحقیق به دنبال بررسی پاسخ‌گویی عمومی و پیامدهای آن می‌باشد. پاسخ‌گویی عمومی از ‏نشانه‌‌های اداره مدرن و دموکراتیک می‌باشد. اگر دولت‌هایی که قدرت دارند در رابطه با اعمال، ‏اشتباهات و تصمیم‌گیری‌های خود به مردم پاسخگو نباشند، دموکراسی و مردم‌سالاری در حد حرف ‏و شعار باقی می‌ماند. بنابراین پاسخ‌گویی عمومی به عنوان یک نهاد، ...  بیشتر