نویسندگان

-

چکیده

این مقاله برگرفته از پژوهشی با موضوع ”استراتژی جذب کارکنان عملیاتی نظامی، به منظور مقابله با ‏تهدیدات“ است که به صورت کاربردی و روش موردی زمینه‌ای انجام شده است.‏
تجربه‌ هشت سال جنگ تحمیلی و خنثی‌سازی بسیاری از درگیری‌های داخلی اوایل پیروزی انقلاب ‏اسلامی، به وسیله نیروهای مسلح نشان داد که درصدی هرچند اندک از کارکنان عملیاتی در ‏رویارویی با دشمن متوجه شدند که برای این شغل ساخته نشده، خود یا سازمان را دچار مشکلاتی ‏کردند. از این رو سعی شد تناسب شخصیت شاغل و شغل به‌عنوان یکی از عوامل مهم جذب و ‏استخدام مد نظر قرار گرفته و شخصیت‌های متناسب با مشاغل پر خطر که کاملاً از احتمال بالای ‏شهادت، نقص عضو، شکنجه و اسارت آگاهند تا حد امکان قبل از استخدام مشخص شوند، تا ضمن ‏گزینش نیروی متناسب، افزایش کارایی از این منظر نیز به بالاترین سطح برسد. از آن‌جا که در نمونه‌ ‏تحقیق علاوه بر نیروهای عملیاتی نظامی، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی هم وجود داشتند، می‌توان از ‏نتیجه آن در سایر مشاغل پرخطر غیر نظامی نیز بهره‌برداری کرد. ‏
باوجوداین تناسب شخصیت با شغل (در کلیه مشاغل) دارای وزن قابل ملاحظه‌ای در کارایی ‏کارکنان است که این موضوع در نهایت سطح اثربخشی سازمان‌ها را ارتقا می‌بخشد. درطول تحقیق ‏مذکور بیش از هشتاد عامل مؤثر در کارایی نیروی انسانی مشخص شد که تأثیر ”تناسب تیپ ‏شخصیت با شغل“ یکی از آنها بود. درطول بررسی این عامل از شانزده‌ تیپ معرفی شده به وسیله ‏‏”کاترین و ایزابل بریگز“ سـه تیپ شخصیت ‏ ‏‎ ISTP ,ISTJ ,ESTP‏ به عنوان متناسب‌ترین تیپ، ‏شناخته شدند. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Fitness of Personality for ‎the High Risk Jobs (Selection, Recruitment and ‎Improving Efficiency)‎

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

This editorial is a summary of the result of the research on “Recruitment ‎Strategy for Military Operational Personnel” The experience of the eight-‎year imposed war and the neutralization of the internal clashes by the ‎military forces after the victory of the Islamic Revolution proved that some ‎percentage of the operational personnel encountered problems engaging with ‎the enemy. It was then admitted that they had not taken up the right job to ‎occupy for their life.‎
Accordingly, the researcher attempted to study the type of personalities that ‎fit these kinds of high-risk engagements, with a view of screening the right ‎persons before they are employed for such high-risk operations. Recruiting the ‎individuals rightly fitting the job would ensure that the work done for their ‎improvement will be highly efficient, as intended by the rule of “Compatible ‎Work Environment with Personality Type” for employees “efficiency”, ‎corresponding with the most important factor of “Combat Readiness” as ‎reckoned in the military organizations. Besides military personnel, the ‎research was extended to other high-risk areas including firefighters maybe ‎other rescue workers, and the findings maybe recommended for all such ‎instances.‎
No need to emphasize that individual’s personality matching with the job, ‎brings the strongest relation with the enhancement of whole organizational ‎efficiency and effectiveness, which, in turn, means optimizing in the use of ‎the whole resources in the organization.‎
This research has been identified a backdrop of 82 factors as connected ‎with efficiency, “Personality Fitness with the Job” among them being chosen ‎for expounding.‎
Examining this factor, it was resolved that out of the 16 types, introduced ‎by Isabel Myers and Katherine Briggs, types ESTP, ISTJ, and ISTP ‎ are the ‎best one with regards to the operational personnel and should be taken into ‎consideration in the course of selections and recruitment

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎ Keywords: Selection and Recruitment
  • Military High-risk jobs
  • Job ‎personality Fitness and Military Personnel Personality Types.‎