نویسندگان

-

چکیده

هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان کار آسانی نیست و آگاهی از حوزه‌ها و ‏عوامل حیاتی برای مدیریت آن نقشی انکارناپذیر در افزایش ضریب موفقیت اقدامات این حوزه خواهد ‏داشت. باتوجه به اینکه مطالعات بسیار محدودی پیرامون عوامل حیاتی موفقیت برای هم‌راستایی ‏استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان به‌عمل آمده است، این مقاله به ارائه نتایج حاصل از ‏مطالعه تجربی خبرگان حوزه هم‌راستایی استراتژیک پیرامون اهمیت نسبی عوامل حیاتی موفقیت مختلفی ‏که بر هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب‌و‌کار سازمان تأثیرگذار هستند، می‌پردازد. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Success Factors Affecting on IT-business ‎Alignment

نویسندگان [English]

  • - -
  • - -

چکیده [English]

Meeting IT-business strategic alignment effectively in an organization ‎becomes very difficult task for top managers. Because, managers should ‎apply their best knowledge to understand the most important factors ‎affecting such strategic alignment in their organizations.‎
As a matter of the fact, there are few studies conducted to highlight such ‎factors. Therefore, we studied the critical success factors affecting IT-‎business alignment. In this regard we conducted a survey to analyze the ‎experts’ view to help to bridge such a gap.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical success factors
  • IT- business alignment.‎