طراحی مدل ریاضی یکپارچه برای زنجیره تأمین با حلقه بسته

علی رجب زاده قطری؛ محمدرضا امینی؛ عادل آذر؛ مریم کولیایی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 1-32

چکیده
  دنیای امروزی بیشتر از هرزمانی رقابتی شده است و صنعت به‌طور فزاینده‌ای به مدیریت زنجیره تأمین به‌عنوان یک سلاح رقابتی می‌نگرد؛ بنابراین به‌منظور بقا در چنین محیط رقابتی برای سازمان‌های با کالای قابل بازیافت، مدیریت زنجیره تأمین با حلقه بسته به مسئله‌ای ضروری تبدیل‌شده است. به‌عبارت‌دیگر، عواملی هم چون افزایش رقابت بین سازمان‌ها ...  بیشتر

مدل ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در دستگاه‌های پزشکی بر اساس تکنیک FMEA و تئوری فازی

سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی؛ مهسا محبوب قدسی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 33-60

چکیده
  در چند دهه اخیر، از تکنیک‌های مهندسی قابلیت اطمینان، در بسیاری از صنایع به منظور بهبود عملکرد مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات، با موفقیت استفاده شده است. مدل‌های بازرسی و بهینه سازی بسیاری توسعه یافته و به طور گسترده‌ای برای رسیدن به نگهداری سطح بالا (یعنی تعادل عملکرد، خطر، منابع و هزینه برای رسیدن به یک راه حل بهینه) بکار برده شده‌اند. ...  بیشتر

طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز در راستای رسیدن به توسعه پایدار

محسن یکه زارع؛ عباس رضایی پندری

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 61-80

چکیده
  انتقال فناوری از کشورهای توسعه‌یافته به اقتصادهای نوظهور یکی از راه‌های اصلی پیشروی به‌سوی توسعه پایدار است، بنابراین منطقی است این کشورها که ظرفیت سرمایه‌گذاری محدودتری دارند جهت پیشرفت زیرساخت‌های فناوری خود، عوامل انتقال فناوری موفقیت‌آمیز دررسیدن به توسعه پایدار را شناخته و با کمترین هزینه ممکن تلاش کنند. در این تحقیق ...  بیشتر

طراحی مدل کسب مزیت رقابتی از سرمایه اجتماعی بیرونی سازمان محور و مدیر محور با تبیین نقش ابعاد قابلیت های پویا

اسدالله کردنائیج؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسماعیل شاه طهماسبی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 81-102

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تحلیل سرمایه های اجتماعی بیرونی در دو دسته بندی روابط مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی سازمانی انجام شده است. در این مسیر از میانجی گری ابعاد قابلیت های پویا و همچنین تعدیلگرهای محیطی استفاده گردید. این تحقیق از نوع ترکیبی و با رویکرد طرح اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- بوده و فرایند تحقیق در سه بخش کمی- کیفی- کمی شکل گرفته ...  بیشتر

طراحی الگوب مدل رفتاری اجرای موفق استراتژی

اصغر مشبکی؛ شهناز اکبری امامی؛ اسداله کردنائیج؛ سیدحمید خدادادحسینی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 103-130

چکیده
  چکیده تدوین استراتژی متناسب وظیفه سنگین تیم مدیریت است اما اجرای آن در سازمان به مراتب دشوار تر است. .عوامل زیادی بر تبدیل برنامه ها به اقدامات سازمانی تأثیر میگذارد. تحقیقات نشان می دهند که عوامل انسانی از عوامل مهم در اجرای موفق استراتژی ها در سازمان ها محسوب می شوند به این ترتیب پژوهش حاضر بر بعد انسانی(رفتاری) تأکید دارد. پژوهش حاضر ...  بیشتر

مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز

عزت ا... اصغری زاده؛ مهدی نصراللهی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 131-154

چکیده
  امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی های گوناگون به فروش می روند و وارانتی ها در موفقیت محصولات در بازارهای رقابتی یک نقش اساسی ایفا می کنند. در این مطالعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت ارائه شده است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار ...  بیشتر

بررسی تاثیر سیرت نیکو بر اثربخشی کار گروهی (مورد مطالعه: گروههای هنری شهر اصفهان)

علی نصراصفهانی؛ زهرا شکرچی زاده

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 155-174

چکیده
  در سالهای اخیر، اثربخشی کار گروهی به عنوان مفهومی حیاتی و استراتژیک در سازمان مطرح گردیده است که فرآیند کسب و کار را بهبود داده و منجر به ارتقا عملکرد نیروی انسانی می گردد. اعضای گروه باید مطمئن باشند که گروه مهارت ها و شایستگی‌لازم برای رسیدن به اهداف را دارد و لازمه این امر آگاهی از سیرت نیکوی رهبران و اعضای گروه می‌ باشد. هدف پژوهش ...  بیشتر

ارزیابی و پیش‌بینی تولید پایدار با استفاده از رویکرد ترکیبی فازی چند درجه‌ای و شبکه عصبی مصنوعی(مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله)

زین العابدین اکبرزاده اکبرزاده؛ محمد ولی‌پور خطیر؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی؛ نرجس قاسم نیا عربی

دوره 20، شماره 1 ، فروردین 1395، صفحه 175-201

چکیده
  امروزه پایداری بر جنبه‌های مختلف سازمانی از حیث اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأکید دارد، از اینرو اهمیت این موضوع برای نسل‌های فعلی و آتی بسیار حیاتی است. اکثر شرکت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که به‌منظور ارتقای اثربخش و کارا پایداری تولید نیازمند تعریف، اندازه‌گیری و کنترل شاخصه‌های تولید پایدار هستند. لذا اندازه‌گیری پایداری ...  بیشتر