شناسایی عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فنآورمحور

احمد سرداری؛ عبدالحسین کرم پور؛ مریم آقاموسی طهرانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 1-22

چکیده
  توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده‌هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت توسعه صادرات کشور است. صادرات کالاها و خدمات فناورمحور به عنوان نقطه اوج فعالیت‌های علمی و فناوری است که می‌تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده فراوان، اقتدار ملی و ثروت برای کشور شود. از این رو ...  بیشتر

بررسی تاثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحران در کارخانه نیروکلر اصفهان

نور محمد یعقوبی؛ شیما امینی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 23-44

چکیده
  در عصر حاضر سازمان‌ها با بحران های گوناگونی روبرو هستند که از هر سو حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار می‌دهند. در چنین شرایطی، سازمانها زمانی موفق عمل خواهند نمود که ضمن کسب شناخت کافی نسبت به این بحرانها و پیش‌بینی آنان، شرایط مناسبی برای کاهش یا از بین بردن آن فراهم آورند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر هوش سازمانی ...  بیشتر

ارائه مدل کیفیت و رضایت: بررسی نقش میانجی لذت و مطلوبیت ادراک شده در گوشی های هوشمند سامسونگ

راضیه فعلی؛ عباس ابراهیمی؛ بلقیس باورصاد

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 45-64

چکیده
  در دنیای امروز تکنولوژی و گوشی‌های هوشمند به یک ضرورت تبدیل شده است. جلب رضایت مشتری و یا مصرف‌کننده، در استفاده از خدمات این تکنولوژی تبدیل به موضوعی رقابتی شده است و این رقابت در هر منطقه بزرگی وجود دارد و استثنایی هم ندارد. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر کیفیت شامل کیفیت محتوی، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات بر مطلوبیت و لذت ادراک شده، همچنین ...  بیشتر

شناسائی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشکیل سرمایه با استفاده از تکنیکهای داده کاوی

سجاد شکوهیار؛ علی رضائیان؛ امیر بروفر

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 65-94

چکیده
  امروزه تعامل شرکت‌ها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری به طور قابل توجهی تغییر یافته است. شناسایی ویژگی‌های مشتریان مختلف و تخصیص بهینه منابع به آنها با توجه به ارزشی که برای شرکت‌ها دارند، به یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری تبدیل شده است. هدف این مقاله ارائه مدل مناسبی جهت بخش‌بندی مشتریان بر‌اساس ...  بیشتر

ارائه مدل آمادگی سازمانی برای سازمان

مریم مهین محمد علی زاده؛ علیرضا حسن زاده؛ شعبان الهی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 95-116

چکیده
  با بررسی سایت‌های شرکت‌های مطرح در ایران می‌توان به این نتیجه رسید که آنها تنها از بخش کوچکی از فناوری‌های وب 2 مانند شبکه‌های اجتماعی و RSSها برای تحقق اهداف کسب ‌وکار خود استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان 2 مفهومی جدید بوده و تمامی ابعاد و زوایای سازمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، از این رو آمادگی برای آن قبل از استقرار کامل ...  بیشتر

تأثیر جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی بر بهبود قضاوت اخلاقی دانشجویان رشته مدیریت (موردمطالعه: دانشگاه لرستان)

سید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 117-146

چکیده
  با توجه به اهمیت اخلاق در موفقیت کسب‌وکارها، دانشجویان مدیریت امروز نیازمند درک صحیح از اخلاق و قضاوت اخلاقی در مواجه با مسائل اخلاقی بوده و باید با عوامل فردی و سازمانی موثر بر آن آشنا باشند. جو اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر قضاوت اخلاقی تأثیر گذاشته و آن را دستخوش تغییر کنند. درواقع اصول و قواعد ...  بیشتر

آثار ساختار سازمانی و ویژگی‌های شغل بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی

حسین رحمان سرشت؛ محمود علیزاده؛ هادی عبدالهی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 147-176

چکیده
  اغلب سازمان‌ها برای هدایت و اثر بر نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان و نیز اطمینان از اثربخشی وسایل دستیابی به هدف‌های سازمان، از مجموعه متنوعی از سازوکارهای کنترل استفاده می‌کنند. از این ‌رو با در نظر گرفتن جایگاه ویژه ساختار سازمان و نقش آن در هدایت نگرش‌ها و رفتارهای کارکنان و ابعاد مختلف شغلی، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه آثار ساختار ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری کارکنان: با توجه به متغیر میانجی جو سازمانی با رویکرد مدل معادلات ساختاری

حسین خطیال؛ ایوب شیخی؛ سعید اسمعیل پور زنجانی

دوره 20، شماره 4 ، دی 1395، صفحه 177-192

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سبک رهبری بر پیاده‌سازی فرهنگ یادگیری با لحاظ کردن نقش میانجی جوسازمانی هست. .جامعه آماری این پژوهش را 264 نفر از مدیران و کارکنان موسسه حسابرسی مفید راهبر تشکیل می‌دهند که از این تعداد 157 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده و از آن تعداد نیز، 149 پرسشنامه برگشت داده شد. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه ...  بیشتر