نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

امروزه تعداد بسیار زیادی از محصولات با وارانتی های گوناگون به فروش می روند و وارانتی ها در موفقیت محصولات در بازارهای رقابتی یک نقش اساسی ایفا می کنند. در این مطالعه مدلی جهت تعیین قیمت بهینه وارانتی تسهیم هزینه با دوره ثابت ارائه شده است. در طراحی این مدل، نرخ هزینه های اصلاح محصول در طول دوره وارانتی تحت تاثیر نرخ تورم و بهره قرار دارند و خریداران در مقابل هزینه های آتی اصلاح محصول رفتاری ریسک گریز دارند. هزینه هر شکست به عنوان متغیری تصادفی در نظر گرفته شده و نرخ شکست محصولات نیز تابعی از زمان است. با بکارگیری تابع مطلوبیت نمایی مدلی برای تعیین قیمت بهینه وارانتی از دیدگاه خریداران ریسک گریز ارائه شد. در پایان نیز اعتبار سنجی مدل به کمک یک مثال عددی و با در نظر گرفتن عواملی مانند ترجیحات ریسک خریدار، تصور خریدار از نرخ شکست محصول، هزینه اصلاح محصول توسط خریدار و ... انجام شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Pro-Rata Warranty pricing model with risk-averse buyers

نویسندگان [English]

  • Ezzatollah asgharizadeh 1
  • mahdi nasrollahi 2

چکیده [English]

Currently, a large number of products are being sold with warranty policies and product warranty has started playing an important role in today’s fiercely competitive products market. In this study, a model for determining the optimal price of PRW with fixed period presented. In designing this model, the rate of rectification costs in the product warranty period is affected by inflation rate, and customers are risk averse for future repair costs. The cost of failure is considered as a random variable and the failure rate of products as a function of time. Using the Exponential utility function, a model for determining the optimal warranty cost, based on risk averse buyers point of view, was developed. Furthermore, the sensitivity of the optimal warranty price is analyzed with a numerical example with respect to such factors as (1) the customers' risk preferences, (2) their perceptions about the product failure rate, and (3) the customers' repair price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pro Rata Warranty
  • risk preferences
  • warranty price
  • product failure rate
  • rectification costs