نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در چند دهه اخیر، از تکنیک‌های مهندسی قابلیت اطمینان، در بسیاری از صنایع به منظور بهبود عملکرد مدیریت تعمیر و نگهداری تجهیزات، با موفقیت استفاده شده است. مدل‌های بازرسی و بهینه سازی بسیاری توسعه یافته و به طور گسترده‌ای برای رسیدن به نگهداری سطح بالا (یعنی تعادل عملکرد، خطر، منابع و هزینه برای رسیدن به یک راه حل بهینه) بکار برده شده‌اند. یکی از چالش‌های موجود در حوزه مدیریت سلامت چگونگی بهبود ایمنی، امنیت و قابلیت اطمینان در تجهیزات پزشکی است. ایجاد یک سیستم ارزیابی و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسان در تجهیزات پزشکی، به منظور بهبود کیفیت درمان پزشکی ضروری می باشد. در این تحقیق مدلی بر اساس روش SHELL و ترکیب تکنیک FMEA و متغیر‌های کلامی فازی برای ارزیابی و تجزیه تحلیل قابلیت اطمینان انسان برای دستگاه های پزشکی ارائه شده است. تئوری فازی برای ثبت نظرات کارشناسان در مورد حالات خرابی و محاسبات مقدار اولویت ریسک هر یک از زیر سیستم‌ها ، بکار برده شده است. نتایج حاکی از اینست که در ارزیابی قابلیت اطمینان انسان در تجهیزات پزشکی باید بیشتر بروی کاهش وقوع خرابی‌های پنهان و پر‌ریسک نرم تمرکز داشت و در طراحی و انجام عملیات توسط تجهیزات پزشکی باید به ارتباط و همکاری بین طراح تجهیزات و کاربران تجهیزات توجه کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An approach to human reliability assessment based on FMEA technique and fuzzy sets theory

نویسندگان [English]

  • S.M. Ali Khatami Firoozabadi
  • mahsa mahboob

چکیده [English]

Over the last few decades, reliability engineering has been successfully applied in many industries to improve the performance of equipment maintenance management. Many optimization models and researches are developed and widely used to achieve a high level of maintenance, i.e. the balance of performance, risk, resources, and cost to achieve an optimal solution. although, the application of these techniques to medical equipment is very new,One of the major challenges is how to improve the safety, security and reliability of medical devices. In this paper a FMEA based assessment model is proposed to improve human reliability in medical devices. Fuzzy linguistic variables are used to express the experts’ evaluation for risk factors of sub systems. The results indicate that the human reliability assessment of medical devices must be more focused on reducing soft failures and hidden risks. Also through the designing and developing processes of medical devices, attention must be paid to the communication between operators and designers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical devices reliability
  • FMEA technique
  • Human reliability assessment
  • Fuzzy set Theory