دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، دی 1392 
خوشه بندی اعتباری مشتریان برای ارائه تسهیلات متناسب

صفحه 1-24

بهروز مینایی بیدگلی؛ امیر افسر؛ رحمت هوشدارمحجوب


مدل سازی ریاضی برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس

صفحه 43-63

مجتبی امیدی رکاوندی؛ رضا توکلی مقدم؛ علی قدرت نما


طراحی مدل توسعه تجارت از طریق تلفن همراه در ایران: کاربرد روش دلفی

صفحه 97-118

علی نوروزی؛ حسین صفرزاده؛ علی اکبر جوکار؛ محمد مهدی پرهیزگار


-مدل ارتقای ایمنی جاده ای ایران با تاکید بر فرهنگ ایمنی

صفحه 161-178

حمیده نظیف کار؛ غلامرضا معمارزاده؛ دکتر ابوالحسن فقیهی


طراحی الگوی هویت برند صنعت ورزش ایران (مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال)

صفحه 203-223

حجت وحدتی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ محمد احسانی؛ اصغر مشبکی اصفهانی