دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تیر 1392 
طراحی مدل سفارش‏دهی ترکیبی قطعات خودرو در زنجیره تامین دو سطحی

صفحه 1-18

رضا برادران کاظم زاده؛ روح انگیز اسدی؛ عیسی نخعی کمال‌آبادی؛ زهرا باقری نژاد


فراتحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در ایران

صفحه 177-196

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ سیدطه حسن نانگیر؛ حبیب رودساز