نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

چکیده

از همان روزهای اولیه شکل‌گیری مدیریت، تلاش برای بهبود عملکرد به‌عنوان یک اصل اساسی مورد توجه بوده است و این مسأله هر روز ابعاد گسترده‌تر و جدیدتری پیدا می-کند. امروزه رفتارهایی فراتر از شرح شغل و شرایط احراز مشاغل مورد انتظار است. رفتارهایی با عناوین مختلف همچون؛ رفتارهای فرانقشی، عملکرد زمینه‌ای، رفتارهای نوآورانه یا خودجوش و یا رفتار شهروندی سازمانی. از طرف دیگر مطالعات نشان داده تنیدگی مانع بروز این‌گونه رفتارهاست. در همین راستا، ارائه راه‌کارهایی برای کاهش تنیدگی و به تبع آن افزایش رضایت‌مندی کارکنان و بروز رفتارهای شهروندی سازمانی، شناسایی عوامل موثر بر این رفتارها جهت حفظ، افزایش و تقویت آنها از مهم‌ترین اقدامات برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران سازمانی است. رویکرد فراتحلیلی این پژوهش سعی دارد عوامل تعدیل‌گر موثر بر رابطه تنیدگی و رفتارهای شهروندی را مورد شناسایی و بررسی قرار دهد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مطالعات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و بین‌المللی است که رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی را بررسی نموده‌اند. مجموعاً 169 پژوهش با تعداد 893 اندازه‌اثر مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پنج مورد از عوامل تعدیل‌گر مربوط به ویژگی‌های نمونه (نوع شغل، نوع سازمان، نقش و جایگاه سازمانی، نوع کارکنان و تعداد جامعه آماری) رابطه تنیدگی و رفتار شهروندی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing model of the relationship between strain and organizational citizenship behavior: A Meta analytic approach on the Moderating role of the characteristics of the study sample

نویسندگان [English]

  • Jeiran Mohammadi 1
  • Ali asghar Fani 2
  • Saeed Fathi 3

چکیده [English]

Trying for improvement performance as an essential principle, since of preliminary management creation, had been noticeable and more extensive every day. Today, it has prospect behaviors beyond the formal duties that are contextual performance, extra-role behaviors, Spontaneous behaviors or organizational citizenship behaviors. The other wise, the results of studies indicate that strain hinders of this behaviors. Therefore it's necessary schematization of plans and solutions for decreasing strain and then increasing OCBs. One of the most important of the activities is recognition of the effective variables on the OCBs for its preservation, increasing and reinforcement. This study with meta-analysis approach has recognized and studied the moderator variables that have been effective on this relationship. Statistical society is the hole of the studies that have investigating the relationship between strains and OCBs, total studies are 169 with 893 effect sizes, The results of studies revealed this relationship is moderated by five moderators of the characteristics of the study sample: the kind of job and organization (governmental vs. private), organizational position (managerial vs. nonmanagerial), the kind of employee (full time or no full time), and the number of statistic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • Strain
  • performance
  • Mediator variables
  • Meta analysis