نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی (ره) ، تهران، ایران

چکیده

در محیط های مدرن کسب و کار، چابکی به عنوان مشخصه ای اساسی جهت رقابت شناخته شده است. پژوهش های اندکی در جهت ارائه متدولوژی های یکپارچه مناسب برای افزایش چابکی ارائه شده است. در این پژوهش رویکردی را مورد استفاده قرار می دهیم که از طریق مرتبط ساختن مزیت های رقابتی، شاخص های چابکی و توانمند سازهای چابکی، مناسب ترین توانمند سازهایی که برای افزایش چابکی مؤثر هستند، شناسایی شوند تا شرکت ها از این توانمند سازها در جهت بهبود وضعیت رقابتی خود استفاده کنند. این رویکرد بر اساس متدولوژی گسترش عملکرد کیفیت (QFD) و به ویژه خانه کیفیت (HOQ) پایه گذاری شده است. در این متدولوژی منطق فازی مورد استفاده قرار گرفته است تا وابستگی ها و همبستگی های مورد نیاز در HOQ را بیان کند. در پایان، این رویکرد در صنعت قطعه سازی خودرو (مطالعه موردی: گروه خودرو سازی بهمن) پیاده سازی شد و مناسب ترین توانمند سازها در این صنعت شناسایی شدند. مدیریت زنجیره تأمین به عنوان مهم ترین توانمند ساز در این صنعت شناخته شد و مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مهندسی همزمان، سخت افزار، تیم سازی و مدیریت پروژه به ترتیب در رتبه های بعد قرار گرفتند. از جمله مهم ترین محدودیت های این پژوهش می توان به زمانبر بودن استفاده از QFD به دلیل محاسبات فراوان اشاره نمود. در این پژوهش به دلیل بیان بهتر وابستگی ها و همبستگی ها در HOQ از اعداد فازی استفاده شد تا روابط بطور دقیق بیان گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Classification of Effective Factors on Agility with QFD approach (case study: Part Industry)

نویسندگان [English]

  • jahanyar bamdad soofi 1
  • seyed mohammad ali khatami firooz abadi 2
  • elaheh bigdeli 3

چکیده [English]

In modern business environments, agility is advocated as the fundamental characteristics for competitiveness. Little research, however, exists which provides integrated methodologies suitable to be practically adopted to enhance agility of companies. In this research, we utilized an original approach, which, by linking competitive bases, agile attributes and agile enablers, aims at identifying the most appropriate enablers to be effective for increasing company´s agility. The approach is based on the quality function deployment (QFD) methodology, and, in particular, on the house of quality (HOQ), which has been successfully adopted in the new product development field. The whole scaffold exploits fuzzy logic, to translate linguistics judgements required for relationships and correlations matrixes into numerical values. In point, this approach applied in Auto Part industry (case study: Bahman Khodro Group) and identified suitablt enablers in this industry. Supply chain management in this industry was recognized as the most important enabler . knowledge management, information technology, concurrent engineering, team building, project management, hardware, and were then placed in the ranks. The main limitations of this research can be time consuming due to the calculation of the QFD cited. In this study, due to better express dependencies and Correlations at HOQ fuzzy numbers were used to describe the relationship accurately.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AGILITY
  • Supply Chain Management
  • Quality function deployment
  • House of quality
  • Fuzzy Logic