نویسنده = حسن دانایی فرد
طراحی نظام پایش و ارزشیابی برای خط‌مشی‌های وزارت علوم

دوره 21، شماره 3، آذر 1396، صفحه 49-71

علیرضا حسین بیگی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ حسن دانایی فرد؛ علی اصغر پورعزت


طراحی مدل اندازه‌گیری ارزش‌آفرینی منابع انسانی در بخش دولتی

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 157-178

حسن دانایی فرد؛ سمیه نعمتی؛ احمدعلی خائف الهی


بررسی تقویت رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی به واسطه شخصیت سالم سازمانی

دوره 17، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 133-148

حسن دانایی فرد؛ علی اصغر فانی؛ شعله زکیانی


تبیین پیش‌آیندهای تعلق خاطر کاری و تاثیر آن بر تعهد سازمانی

دوره 16، شماره 2، تیر 1391، صفحه 151-166

احمد عیسی خانی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد


اندازه گیری ظرفیت حاکمیت: مفاهیم، مدل و روش اندازه گیری

دوره 15، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 107-132

سیدیعقوب حسینی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر مشبکی


اجرای خط مشی عمومی: بررسی نقش عقلانیت در مرحله تدوین خط مشی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 79-106

حسن دانایی فرد؛ عمادالدین ثقفی؛ اصغر مشبکی


بازپردازی مفهوم انضباط کارکنان: رویکردی قرآنی

دوره 14، شماره 3، آذر 1389

حسن دانایی فرد؛ میثم لطیفی؛ ولی‌الله نقی‌پورفر؛ اصغر مشبکی


رویکردی فازی به ادراک عدالت در چارچوب تئوری انصاف بانک ملت‏

دوره 14، شماره 3، آذر 1389، صفحه 61-89

عادل آذر؛ زهرا علی پور درویش؛ حسن دانایی فرد


تبیین الگوی اثربخشیِ سازمان‌های دولتی ایران براساس نقش رهبری خدمتگزار

دوره 13، شماره 2، تیر 1388، صفحه 65-91

محمد تقی نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ احمد علی خائف الهی