مقاله پژوهشی
ارائه مدل جامع مدیریت راهبردی بحران در تصادفات جاده‌ای با رویکرد داده‌بنیاد

علی عبداللهی؛ سعید ده یادگاری؛ محمد علی فرقانی؛ الهه شهابی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 1-24

چکیده
  تصادفات جاده‌ای و خسارت‌های مالی ناشی از آن‌ها که بر خانواده‌ها و دولت تحمیل می‌شود، یکی از معضلات مهم و قابل‌تامل در جامعه می‌باشند. در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه مدل جامع مدیریت راهبردی بحران در تصادفات جاده‌ای با رویکرد داده‌بنیاد پرداخته است. این تحقیق ازحیث هدف، کاربردی و از نوع پژوهش‌های کیفی با رویکرد داده‌بنیاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد نوآوری با میانجیگری قابلیت‌های پیکربندی مجدد دیجیتال و چابک

فربد فخرالدین؛ محمد مهدی پرهیزگار؛ محمدرضا مشایخ؛ علی شاه نظری

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 26-45

چکیده
  در محیط پویای امروز که شاهد عصر دیجیتال و چهارمین انقلاب صنعتی هستیم، نوآوری در محصولات و فرآیندهای شرکت به یک ضرورت تبدیل شده است. نظریات اخیر بیان می‌کنند؛ سرمایه فکری به عنوان یک منبع دانش راهبردی نقش کلیدی در دستیابی به عملکرد نوآوری برتر دارد و همچنین برخورداری از قابلیت‌های پویا برای پیکربندی مجدد منابع دانش و پاسخ به فرصت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین مدل تصمیم‌گیرنده هوشمندی رقابتی جهت ورود به بازارهای هدف صادراتی در شرکت‌های دانش‌بنیان

محمد علی سیاه سرانی کجوری

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 70-47

چکیده
  در بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان ورود به بازارهای هدف صادراتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین یک مدل تصمیم ‌گیرنده هوشمندی رقابتی جهت تصمیم ورود/عدم ورود به بازارهای هدف صادراتی است. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نوع آمیخته و از نظر نتیجه کاربردی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل فعالان شرکت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه تامین‌کنندگان به منظور گذار از روش برونسپاری به اتحاد راهبردی

سعید روشندل؛ محمدحسین کریمی گوارشکی؛ مرتضی عباسی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 72-94

چکیده
  رایج‌ترین روش همکاری از گذشته تا کنون برونسپاری بوده است. مسائل مهمی مانند افزایش رقابت، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فناورانه، عدم اطمینان به آینده و افزایش هزینه‌ها باعث گردیده که سازمان‌ها در الگوی مدیریتی خود تجدیدنظر کرده و به راهبردهای جدیدی روی آورند. در چنین شرایطی اتحادهای راهبردی می‌توانند در روابط همکاری، جایگزین برونسپاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر دانش و آگاهی برند بر هم‌آفرینی‌ارزش و تبلیغات کلامی (مطالعه موردی، مصرف‏کنندگان لوازم خانگی ال‏جی

زهرا رزمی؛ سهیلا مهمان نوازان؛ مرضیه سلطانی تاج آبادی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 96-115

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناخت‌شناسی در دانش و آگاهی برند و تأثیر آن در هم‌آفرینی ارزش و تبلیغات کلامی در بین مصرف‌کنندگان لوازم خانگی ال‌جی می‌باشد. . این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با روش کمی از طریق پرسشنامه اجرا شده و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مصرف‌کنندگان لوازم خانگی ال‌جی در تهران هستند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی چارچوب مفهومی شایستگی‌های مدیریتی مالک‌ مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط (مورد مطالعه شهرک‌های صنعتی استان قزوین)

حمیدرضا سامانی پور؛ فاطمه شاطریان محمدی؛ مهناز عسکریان؛ امیرحسین محمدداودی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 117-150

چکیده
  موضوع شایستگی‌های مدیریتی بدین جهت حائز اهمیت است که مدیران مسئولیت تدوین استراتژی‌های شرکت را بویژه در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط(SME) بر عهده دارند. فرآیند توسعه شایستگی در SMEها به لحاظ اینکه تفاوت معناداری با سازمان‌های بزرگ دارد از ارزش خاصی برخوردار بوده و نیروی محرکه اقتصاد در کشورهای توسعه یافته بشمار می‌روند. رقابت‌پذیری ...  بیشتر

مقاله مروری
ارائه مدل فرآیندی بین‌المللی‌سازی سریع شرکت‌های جهانی‌زاد

محمد طالاری؛ الهه پورولی کاخکی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 152-181

چکیده
  از اواسط قرن بیستم، جهان شاهد بین‌المللی‌شدن سریع صنایع، شرکت‌ها و بازارها بوده‌است. تغییرات محیطی موانع تجارت بین‌الملل را تا حد زیادی کاهش داده بطوریکه بازارهای جهانی حتی برای جوان‌ترین و کوچک‌ترین شرکت‌ها در دسترس قرارگرفته‌است. این تحولات شکل نوینی از شرکت‌های بین‌المللی تحت عنوان جهانی‌زاد را ایجاد کرده‌است. در این ...  بیشتر

مقاله مروری
نقشه دانش برندسازی سیاسی در جهان: پژوهشی با رویکرد علم‌سنجی

سروش سیاری؛ محمد پیری‌زاده؛ نکیسا رضایی

دوره 27، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 183-208

چکیده
  برندسازی سیاسی نمادی تمام‌عیار از ایفای نقش اجتماعی برندها در زندگی انسان‌ها می‌باشد. ورود مبحث برندسازی به سیاست نقطه عطفی در پژوهش‌های بازاریابی سیاسی و ارتباطات سیاسی محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهشگران عبارت است از ترسیم نقشه دانشی از پژوهش‌های برندسازی سیاسی در جهان که برای دستیابی به این هدف، از مطالعات علم‌سنجی استفاده ...  بیشتر