مقاله پژوهشی
واکاوی الگوی رفتار کنش‌گرای استراتژیک کارکنان با رویکرد ترکیبی

مهشید فروهی؛ مهدی ابزری؛ هادی تیموری؛ علی صفری

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 1-22

چکیده
  پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی، با هدف واکاوی و ارایه الگوی رفتار کنش گرای استراتژیک کارکنان انجام شده است. نوع پژوهش کاربردی - توسعه ای است و بخش کیفی با بهره گیری از تئوری داده بنیاد صورت گرفته است. یکی از راهبردهای نظریه پردازی در علوم اجتماعی و انسانی نظریه داده بنیاد است. این راهبرد دارای سه طرح مجزا است : طرح نظامند داده بنیاد، طرح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد توسعه پایدار در صنایع کوچک و متوسط(SME)

داود عندلیب اردکانی؛ مریم حسینی

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 24-41

چکیده
  یکی از مشکلات اساسی در صنایع کوچک و متوسط ​​عدم توجه به توسعه پایدار است. از مهمترین دلایل عدم توجه به این موضوع، نبود روش جامع ارزیابی عملکرد توسعه پایدار است. این پژوهش عوامل موثر برعملکرد توسعه پایدار در 9 صنعت مختلف استان یزد را شناسایی و به اولویت بندی و ارزیابی این شاخص‌ها در این صنایع پرداخته است تا به کمک تعیین شاخص‌های مناسب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر در پرتو مکالمات سازمانی

خجسته ملاحسینی؛ سیدحسین کاظمی؛ حسن دانایی فرد

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 43-66

چکیده
  مکالمات مجرای اصلی شکل گیری تغییرات سازمانی هستند که می‌توانند آهنگ پیاده‌سازی برنامه‌های تغییر را تسریع کرده یا کند و نامطلوب سازند و در نتیجه توفیق یا شکست برنامه‌های تغییر سازمانی را رقم بزنند. از این منظر یک برنامه تغییر سازمانی زمانی از آهنگ پیاده‌سازی مناسبی برخوردار است که گذری هموار از چهار سطح مکالمات ابتکاری، تفاهمی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع فعالیتهای داوطلبانه شرکتی در سازمانهای ایرانی

احمد افخمی

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 68-90

چکیده
  در سال‌های گذشته فعالیت‌های داوطلبانه شرکتی در دنیا رشد فزاینده‌ای داشته است. اخیراً در ایران برخی از سازمان‌ها به این فعالیت‌ها روی آورده‌اند. علی‌رغم توسعه این فعالیت‌ها در ایران، هنوز قسمت زیادی از سازمان‌ها در این فعالیت‌ها شرکت نداشته‌اند. هدف اصلی این مطالعه یافتن موانع فعالیت‌های داوطلبانه شرکتی در سازمان‌های ایرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی استواری استراتژیک کسب و کارهای فعال در بخش کشاورزی هوشمند ایران

سپهر جعفرپور؛ حمید خداداد حسینی؛ اسداله کردناییج

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 92-116

چکیده
  هدف این مقاله واکاوی استراتژی‌های استواری برای کسب وکارهایی است که قصد دارند عملکرد موفقی در آینده بخش کشاورزی هوشمند ایران داشته باشند. بدین منظور با استفاده از یک روش آینده‌نگاری یکپارچه مبتنی بر سناریوپردازی به استخراج آینده‌های جایگزین پیش‌روی کشاورزی ایران برای بازه ده ساله (2032) پرداخته شد. روش‌های شبکه تجارت جهانی (GBN)، تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد AMOدر شرکت معادن زغال سنگ کرمان

زهرا اسماعیلی طرزی؛ محمد جلال کمالی؛ نوید فاتحی راد؛ سنجر سلاجقه

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 118-142

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز بر اساس رویکرد AMO در شرکت معادن زغالسنگ کرمان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های ترکیبی(کیفی-کمی) است. بخش کیفی با بررسی ادبیات و داده های میدانی و انجام 14 مصاحبه نیمه ساخت یافته و با استفاده از استراتژی تحلیل تم، انجام گرفت. در بخش کمی هم ارزیابی ...  بیشتر

مقاله مروری
شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر پایداری پیمان های استراتژیک با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند

سلمان عیوضی نژاد؛ بهمن حاجی پور؛ نبی الله دهقان

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 144-173

چکیده
  پیمان می‌تواند یک شیوه کاملاً مؤثر برای دستیابی به فرصت‌های استراتژیک جدید باشد اما علی‌رغم این موضوع، درصد بالایی از پیمان‌های استراتژیک با شکست مواجه شده و به نتیجه ختم نمی‌شوند. از این رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری و ثبات پیمان‌های استراتژیک با استفاده از مرور نظام‌مند بوده است. موارد مورد بررسی در این ...  بیشتر

مقاله مروری
ارائه چارچوبی برای تبیین فرایند خروج از کسب و کار : مروری نظامند

علیرضا والی پور؛ علی حیدری؛ محمد علی شاه حسینی؛ اسداله کردناییج

دوره 27، شماره 1 ، اردیبهشت 1402، صفحه 175-202

چکیده
  هدف این پژوهش، ارایه تصویری کامل و چارچوبی یکپارچه از فرایند خروج است. فرایند خروج از کسب و کار یک فرایند پیچیده، پویا و طولانی است که تا حد زیادی تصمیمات و اقدمات در هر یک از مراحل آن با مراحل دیگر تعامل چند جانبه دارد. برای دستیابی به این هدف، در این پژوهش 69 اثر انتشار یافته طی سال‏های 1990-2022 در حوزه خروج از کسب و کار براساس روش نظام‏مند ...  بیشتر