مقاله پژوهشی
ساخت‌دهی به توانمندسازهای استراتژیکی مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار

اسماعیل ملک اخلاق؛ محمدعلی سنگبر؛ فاطمه جاویدی؛ جواد رجبی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 1-25

چکیده
  امروزه مدیریت زنجیره ارزش جهانی پایدار به عنوان یکی از ابعاد برجسته رقابت‏پذیری شرکت‌های جهانی شناخته می‏شود. مدیران به منظور اتخاذ سیاست‏های مناسب برای گذار از زنجیره ارزش سنتی به زنجیره ارزش جهانی پایدار و پاسخ به مطالبات ذینفعان و فشارهای بیرونی به یک چارچوب تحلیل استراتژیکی، سیاستگذاری و تصمیم‏گیری با رویکرد توسعه پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان در حوزه بانکداری (مورد مطالعه:بانک پارسیان)

خاطره قیصری؛ میرزا حسن حسینی؛ عادل آذر؛ سید موسی خادمی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 27-44

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ترجیحات برند مصرف کننده با در نظر گرفتن چرخه عمر مشتریان است. در حوزه بانکداری به خاطر شباهت خدمات ارایه شده و رقابت تنگاتنگ بین آنها، بررسی عواملی که باعث خلق ترجیحات مصرف کنندگان و گرایششان به سمت برند خاصی می‌شود حایز است. لذا باید اطلاعات مفیدی در اختیار مدیریت بانک ‌ها قرار گیرد، تا با اختصاص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پدیدارشناسی یادگیری بین سازمانی در اجرای پروژه های مشترک

وجه الله قربانی زاده؛ حبیب رودساز؛ میر علی سیدنقوی؛ حسین محمدی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 46-66

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه تعریف و تعیین جوهره پدیده یادگیری بین‌سازمانی به انجام رسیده است. در این تحقیق از مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌یافته برای گردآوری داده‌ها از سازمان‌های عضو در پروژه مشترک مبارزه با قاچاق کالا و ارز و از روش پدیدارشناسی به عنوان استراتژی تحقیق بهره به عمل آمد. نتیجه تحقیق منجر به ارائه ساختاری حاوی 1) معنا و مفهوم، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی ابعاد مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت با روش فراترکیب

سارا پسران افشاریان؛ محمد حقیقی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ هاشم آقازاده

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 68-87

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی ابعاد مدل مدیریت برند سازمان در بانک‌ ملت بوده است.روش: این پژوهش آمیخته و از لحاظ هدف بنیادین است و برحسب روش گردآوری داده‌ها میدانی محسوب می‌شود. تکنیک کیفی مورد استفاده شده فراترکیب و مصاحبه، در قسمت کمی تکنیک حداقل مربعات جزیی بوده است. جامعه هدف برای قسمت کیفی مدیران و خبرگان بانکداری با مدرک کارشناسی ارشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دغدغه‌های مسیر شغلی و تاکتیک‌های سیاسی نفوذ: تحلیل نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده‌نگرانه (موردمطالعه کارکنان ادارات دولتی استان لرستان)

رضا سپهوند؛ معصومه مومنی مفرد؛ صابر تقی پور

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 89-107

چکیده
  اهمیت والای مدیریت مسیر شغلی در سال­های اخیر باعث گردیده تا چالش­ها و دغدغه­های محوری آن به مسئله اصلی مدیران بخصوص مدیران منابع انسانی تبدیل شود. در این راستا، این مفهوم اهمیت والایی دارد. . بر این اساس هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر دغدغه­های مسیر شغلی بر تاکتیک­های سیاسی با تاکید بر نقش میانجی رفتارهای مسیر شغلی آینده­نگرانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی در ایران

فاطمه رحیمی؛ طیبه امیرخانی؛ بهمن حاجی پور؛ علی اکبر عرب مازار

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 109-133

چکیده
  هدف پژوهش حاضر «آسیب‌شناسی‎ ‎فرایندی نظام مالیاتی ایران» است. این پژوهش به روش ‏ترکیبی انجام شده است، بدین‌ترتیب که ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته، ‏آسیب‌های مرتبط با فرایندهای اصلی سازمان امور مالیاتی، شناسایی و از روش تحلیل تم ‏طبقه‌بندی شده‌اند. سپس از طریق تحلیل محتوای متون مرتبط با آسیب‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی-بازرگانی

حمیدرضا جلیلیان

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 135-157

چکیده
  مدیریت خوب عضو حیات‌بخش، پویا و زمینه‌ساز مشارکت گستره کارکنان در سیاست‌گذاری سازمانی است که هدف چرخه فعالیت شرکت را خدمت به‌کل بزرگ‌تر (جامعه) و مقدم بر سود سهامداران می‌داند. پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل مفهومی مدیریت خوب در شرکت‌های تولیدی- بازرگانی با رویکرد کیفی و بهره‌گیری از استراتژی نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. جامعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین عوامل حیاتی موفقیت در زنجیره تأمین شرکت‌های برتر توزیع دارویی ایران با استفاده از روش ترکیبی

الهه شهابی؛ اسداله کردناییج؛ سید حمید خداداد حسینی

دوره 25، شماره 4 ، دی 1400، صفحه 159-180

چکیده
  در محیط اقتصادی آشفته امروز، شرکت‌ها در تلاش هستند تا راه‌هایی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار پیدا کنند. یکی از این روش‌ها، مدیریت زنجیره تأمین جهت کاهش هزینه‌ها و بهبود عملکرد جهت ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت تجاری است. هـدف این پژوهش در خصوص چگونگی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین توسط شرکت‌های توزیع دارویی در ایران و نقش آن ...  بیشتر