مقاله پژوهشی
مدل سازی ساختاری ویژگیها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتیِ علم و فنّاوری در ایران

اسماعیل کلانتری؛ غلامعلی منتظر؛ سید سپهر قاضی نوری

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 1-24

چکیده
  هدف این پژوهش مدل­سازی ساختاری ویژگی­ها و عوامل اثرگذار بر شبکۀ سیاستی مشارکتی علم و فنّاوری در ایران است. داده­ های پژوهش در دو مرحلۀ کیفی و کمّی گردآوری شده است. در مرحلۀ کیفی با 20 نفر از خبرگان مصاحبۀ اکتشافی و نیمه­ ساختاریافته انجام و در مرحلۀ کمّی 100 پرسشنامه بین خبرگان توزیع و گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگویی برای زنجیره تامین چابک با رویکرد فراترکیب

سماء بانی فاضل؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ معصومه حسین زاده شهری

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 26-49

چکیده
  سازمان­ها درمحیط تجاری پویا‌، از زنجیره تامین چابک به­عنوان استراتژی کلیدی برای مقابله با بی­ثباتی­ها استفاده می­کنند.  هدف این پژوهش مرور نظام­مند ادبیات زنجیره تامین چابک با روش فراترکیب جهت ارائه مدلی جامع در این حوزه می­باشد. در این تحقیق روش فراترکیب با شیوه هفت مرحله­ای سندلوسکی و بارسو (200۶) انجام ‌شده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلی برای حاکمیت در شراکت‌های راهبردی فرامرزی

سید حسین جلالی؛ حسین رحمان سرشت

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 51-75

چکیده
  بسیاری از شراکت‌های راهبردی فرامرزی به علت انتخاب‌ها و تصمیم‌های ضعیف در زمینه حاکمیت شرکتی با شکست مواجه می‌شوند. از آنجایی‌که امروزه شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی فرامرزی یکی از استراتژی‌های کارآمد برای رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی است، تشریح زیربناها و الزامات طراحی نظام حاکمیتی نقش بسیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی پدیدارشناختی تاثیرات تراکم پایین مشتریان(خلوتی) در فروش فروشگاهی بر تجربه آنها از مراکزخرید و مال ها

رضا شفیعی؛ کامبیز حیدرزاده؛ وجه الله قربانی زاده؛ فرهاد غفاری

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 77-113

چکیده
  تجربه اجتماعی به عنوان موضوعی بین­ رشته­ای در حوزه علوم اقتصادی و اجتماعی دارای کارکردی ارزشمند در ارزیابی عملکرد کسب و کار­ها در تعامل با مشتریان محسوب می­شود. در بخش فروش­فروشگاهی تجربه اجتماعی مشتریان به عنوان عاملی مهم در کسب مزیت رقابتی مورد توجه محققان بازاریابی قرار گرفته است. پژوهش به بررسی نقش سطوح مختلف تراکم مشتریان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نقش کیفیت ارتباطات و برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه نشانه های حسی و نیت هم آفرینی ارزش با توجه به نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه

حسین رحیمی کلور؛ عادله دهقانی قهنویه

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 115-134

چکیده
  هدف این مقاله، تبیین اثر کیفیت ارتباطات و ادراک از برند اخلاقی در شرایط کرونایی در رابطه با نشانه ­های حسی و نیت هم ­آفرینی ارزش با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر گرایش به ارزش نوع دوستانه است. پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است. جامعه، مصرف­ کنندگان الکترونیکی است که با استفاده از فرمول کوکران، 175 نفری انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگویی برای منطق‌های شکل‌گیری شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در فضای کسب‌وکارهای ایران

سلمان سلمان عیوضی نژاد؛ سید محمود حسینی؛ بهمن حاجی پور؛ علی عبدالهی

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 136-168

چکیده
  با توجه به اهمیت بالای شرکت‌های چند کسب‌وکاره ناهمگون در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه منطق­های شکل‌گیری آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی منطق­های شکل­گیری و شاخص­های تشکیل‌دهنده هر یک از منطق در فضای شرکت‌های دولتی و خصوصی است. جامعه آماری پژوهش مدیران ارشد شرکت‌های چندکسب‌وکاره ناهمگون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگاشت مفهومی رویکرد بازاریابی اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشور

زینب میرزایی؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 170-191

چکیده
  بازاریابی اجتماعی بر پایه تأمین نیازها و خواسته های مشتریان در کوتاه مدت به نحوی شایسته تر از رقبا؛ تامین منافع بلند مدت بازار هدف و نیز ارتقای رفاه و تندرستی جامعه بنا شده است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و بومی­سازی شاخص­ها و مولفه­های بازاریابی اجتماعی در راستای تحقق اهداف سازمان امور مالیاتی کشور است. روش این پژوهش ازنظر هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه یک مدل تحلیل پوششی داده ای شبکه ای برای مقایسه کارایی زیست محیطی صنایع فعال در شهر تهران

آزاده امید؛ عادل آذر؛ محمود دهقان نیری؛ عباس مقبل باعرض

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1400، صفحه 193-216

چکیده
  از آنجا که منابع در هر منطقه جغرافیایی محدود است، رویکرد منطقی آن است که این منابع صرف کسب و کارهای کارا شود. طی سال های اخیر، کلان شهر تهران به دلیل شرایط جوی و موقعیت جغرافیایی در شرایط بحرانی زیست محیطی قرار دارد؛ بنابراین، سنجش کارایی زیست محیطی صنایع فعال در این شهر در کنار ارزیابی کارایی عملیاتی حائز اهمیت است. برای مقایسه عملکرد ...  بیشتر