بررسی تاثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها در شرایط بحران مالی

محمدعلی یوسفی قلعه رودخانی؛ رضا تهرانی؛ سیدمجتبی میرلوحی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 1-21

چکیده
  بانک‎ ها به عنوان یکی از نهادهای مالی تأثیرگذار در اقتصاد، عملکرد مالی و پایداری مالی آنها مورد توجه بسیاری از دولت‎ها است. همچنین اینکه در شرایط بحران مالی رابطه عملکرد مالی و پایداری مالی بانک‌ها چگونه عمل می‌کند بسیار حائز اهمیت است. لذا بنا به ضرورت این تحقیق با هدف بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر پایداری مالی بانک‎ها ...  بیشتر

ارائه چارچوب ‌مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های نوآور(استارت اپی)

امیرمحمد کلابی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 23-44

چکیده
  تیم‌های‌ نوآور در اقتصاد کشورها نقش مهمی جهت ایجاد ارزش ‌افزوده در اقتصاد ایفا می‌کنند. به‌ همین دلیل مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی هستند به طوری که بسیاری از آن‌ها به جای سرمایه ‌گذاری بر ایده‌ها بر روی تیم‌های نوآور سرمایه‌‌گذاری می‌کنند. این پژوهش با هدف طراحی و ارائه چارچوب مفهومی جهت ارزش‌گزاری تیم‌های استارت‌آپی و ...  بیشتر

بازتاب ارتباطات استراتژیک در ارزش آفرینی کارکنان : تحلیل نقش میانجی و تعدیل گر سرمایه اطلاعاتی و هوش سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صنایع هوایی ایران)

سید جعفر زنوزی؛ میثم جعفری

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 46-74

چکیده
  استراتژی های ارزش آفرینی از مدیریت دارایی های مشهود به استراتژی های مبتنی بر دانش و مدیریت دارایی های نامشهود در حال تغییر جهت می­باشد. در این راستا تنظیم استراتژی ارتباطی مناسب و اندوخته اطلاعاتی می تواند روند خلق ارزش را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر بررسی بازتاب ارتباطات استراتژیک بر ارزش آفرینی کارکنان با ...  بیشتر

تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه ای در راستای توسعه مسیر شغلی (مطالعه موردی: کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان)

ناهید عسکریان؛ علیرضا منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ مسعود پورکیانی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 76-98

چکیده
  موضوع مسیر شغلی مناسب و مشارکت زنان در بازار کار از مهم‌ترین تغییرات قرن گذشته است. بدین جهت هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل مرتبط با سقف شیشه‌ای در راستای توسعه مسیر شغلی کارکنان زن دستگاه‌های اجرایی شهر کرمان است. بدین منظور جامعه آماری شامل دو گروه خبرگان دانشگاهی و کلیه کارکنان زن دستگاه های اجرایی شهر کرمان به تعداد 14186 نفر است. جهت ...  بیشتر

شناسایی و تبیین چالش‌های کلیدی نظام بانکداری بین‌الملل ایران

مصطفی گوهری فر؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ولی‌اله سیف

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 100-124

چکیده
  با وجود تغییر ساختار نظام‌های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. در اقتصاد ایران به‌دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین‌های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک‌محور بوده و بانک‌ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و ...  بیشتر

الگوی توسعه استراتژیک منابع انسانی (مطالعه موردی: سازمان های تحقیقاتی دولتی)

میر علی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ امین ندائی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 126-149

چکیده
  هدف این مقاله تعیین و رتبه بندی ابعاد و شاخص های مؤثر بر توسعه استراتژیک منابع انسانی و ارائه الگویی به منظور اجرای اثربخش توسعه استراتژیک منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی دولتی است. این تحقیق از نظر هدف، توسعه‌ای و از نظر روش، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی است. در این مقاله ابتدا با روش تحلیل محتوا، اطلاعات از منابع الکترونیکی ...  بیشتر

مدلسازی رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس الگوی محرک‌های محیطی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای: رویکردی آمیخته

محمد نورانی کوتنایی؛ حسین رضایی دولت آبادی؛ مجید محمدشفیعی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 151-182

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش تدوین مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای از طریق پاسخ‌های مشتریان به  محرک‌های محیطی فروشگاهی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، از شیوه آمیخته یا ترکیبی بهره می‌برد. برای گردآوری داده‌ها، رویکرد مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در کنار مطالعات کتابخانه ای مد نظر قرار ...  بیشتر

سقف شیشه‌ای زنان؛ پنداشت ها و کندوکاوها با کاربست روش کیو

قاسم زارعی؛ توکل شرفی؛ الله یار بیگی فیروزی

دوره 25، شماره 2 ، تیر 1400، صفحه 184-217

چکیده
  در دنیای سازمانی، زنان از فرصت‌های بیشتری برای حضور و رقابت با مردان برخوردار شده‌اند. با وجود افزایش مشارکت زنان در سازمان­ها، پیشرفت و ورود زنان به مقام­های عالی با موانعی روبروست که تحت عنوان سقف شیشه­ای شناخته می­شود. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع پیش­روی ارتقای زنان با استفاده از روش کیفی کیو در شرکت ملی ...  بیشتر