دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، شهریور 1394 
تبیین مبانی فکری رویکرد اکوسیستم کسب و کار

صفحه 139-160

اصغر مشبکی؛ اسداله کردنائیج؛ فاطمه جهانی زاده؛ سید حمید خداداد حسینی


شناسایی گره‌های قدرت در شبکه‌های اجتماعی به کمک داده‌کاوی

صفحه 161-182

الهام مظاهری حسین آبادی؛ علیرضا طالب پور؛ علی رضاییان


الگوی روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران

صفحه 183-205

حامد زینلی؛ سیّد مهدی الوانی؛ سیّد محمّد میرمحمدی؛ وجه الله قربانی زاده