نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،‌ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،‌ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،‌ایران

چکیده

انتخاب تامین کننده و تعیین میزان بهینه سفارش یکی از اجزای مهم تولید و مدیریت لجستیک برای بسیاری از شرکت‌ها می‌باشد. به همین منظور پس از انتخاب تامین کننده مناسب می‌بایست میزان سفارش بهینه هر یک از تامین کنندگان را با توجه به اهداف و تنگناها و محدودیت‌هایی که مورد نظر تصمیم گیرندگان است را بدست آورد. یکی از روش‌های کارا در‌این راستا که می‌تواند با هدفگذاری‌های مختلف جواب بهینه ارائه دهد، مدلهای برنامه‌ریزی چندهدفه می‌باشد. پس می‌توان بیان کرد که هدف از‌این پژوهش طراحی یک مدل چندهدفه کارا بمنظور تعیین میزان سفارش مطلوب موجودی وتخصیص به هر یک از تامین کنندگان می‌باشد.‌این کار با طراحی مدلی چند هدفه، با اهداف حداقل کردن هزینه‌های موجود در زنجیره، مانند هزینه خرید، نگهداری، حمل و نقل و. .. و همچنین حداکثر نمودن سطح کیفیت مواد خریداری شده از تامین کنندگان انجام می‌گیرد. در نهایت نیز مدل با استفاده از روش فرابتکاری چند هدفه الگوریتم ژنتیک مرتب ساز ی نامغلوب (NSGA-II) حل شده و به منظور اعتبار سنجی مدل، مدل با استفاده از روش الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) نیز حل شده و نتایج با روش اول مقایسه می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Model for Lot Sizing Problem with Supplier Selection and Solving by NSGA-II (Case Study: Morvarid Panberiz Company)

نویسندگان [English]

  • mohammad hasan dehghani 1
  • mojtaba aghaei 2
  • seyed mohammad taghi taghavifard 3

چکیده [English]

Supplier selection and determination of the lot sizing is an important component of production and logistics management for many companies. Therefore, after the select of preferred suppliers at the first should obtaine the optimize order of each of the suppliers that is the purposes and constraints of determiners. One of the most effective techniques, which can provide optimal solutions with different targets, is multi-objective programming model.Purpose of this study is to design an efficient multi-objective model of optimal to determine the lot sizing to each supplier.This work is done with designation of multi- objective model, to achieve minimizing the cost of the chain, such as the cost of purchasing, storage, transportation, etc., and also maximize the quality of materials that purchased from suppliers. Finally the model is solved by using the meta-heuristic method, multi-objective Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NAGA-II), and also in order to validate the model using meta-heuristic particle swarm optimization algorithm (PSO) has been solved and results compared with the first method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply Chain
  • Supplier Selection
  • Lot sizing problem
  • Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II
  • Particle swarm optimization algorithm (PSO)