نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه امام حسین(ع)، تهران،‌ایران

2 عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه امام حسین(ع)، تهران،‌ایران

چکیده

سرعت بالای تغییرات فناوری، کمبود تجهیزات، ابزارآلات و آزمایشگاه‌های تخصصی و ضعف دانش فنی و مهارت‌ها از عمده ترین مشکلات پیش روی مدیران تحقیق و توسعه می‌باشد. برون‌سپاری تحقیق و توسعه یکی از روش‌های نوین مدیریت می‌باشد که در مواجه با‌این کاستی‌ها و محدودیت‌ها، جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. همزمان با منافع و مزایایی که‌این روش برای سازمان‌ها به ارمغان آورده است، ریسک‌ها و مخاطراتی را نیز با خود به همراه داشته است. از‌اینرو اجرا و پیاده- سازی مدیریت ریسک‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه، موضوع مهمی است که نبایستی مورد غفلت قرار گیرد. الگوهای مختلفی برای مدیریت ریسک ارائه شده است که استاندارد PMBOK از معرفترین آنها می‌باشد. در‌این تحقیق که به منظور شناسایی و ارزیابی کمی ریسک‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه صورت می‌گیرد، از‌این الگو استفاده شده و منبع اصلی جهت جمع آوری اطلاعات، افراد خبره و صاحب نظر بوده است. با جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن‌ها در قالب پرسشنامه اول، ریسک‌های برون‌سپاری تحقیق و توسعه شناسایی شده و ساختار سلسله مراتبی ریسک‌ها بر اساس دسته بندی مناسبی ارائه شده است. در مرحله بعدی با تحلیل داده‌های جمع آوری شده از پرسشنامه دوم و با استفاده از سیستم‌های فازی، دانش ضمنی افراد در ارزیابی کمی ریسک‌های برون‌سپاری پروژه‌های تحقیق و توسعه مورد استفاده قرار گرفته است.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Quantitative Analysis of R&D Outsourcing Risks by Means Fuzzy Logic Control (Case Study: R&D Projects)

نویسندگان [English]

  • - - 1
  • - - 2

چکیده [English]

The high rate of technology changes, lack of equipment, instruments and specificity laboratories, and the low level of skills are the most important problems faced by Iranian R&D managers. R&D outsourcing is one of a new ways of management approaches that has gained particular place in facing these restrictions and defects. Beside all advantages mentioned about outsourcing, it has risks and hazards for organizations too. In other words, the implementation of risk management in R&D outsourcing is an important issue that should not be passovered. Several models have been proposed for risk management that PMBOK is typical one.   
In this research, in order to identify and quantitative analysis of R&D outsourcing risks, PMBOK was used, and the main data gathering source was the expert people. By analyzing data of the first questionnaire, the risks of R&D outsourcing were identified, and the risk breakdown structure was proposed based on appropriate category. In the next stage, by analyzing the second questionnaire, tacit knowledge of people and fuzzy systems were used in quantitative analysis of R&D projects’ outsourcing risks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • risk
  • Risk analysis
  • R&D outsourcing
  • Fuzzy logic control