تاملی بر اثرات گروه های ذی نفوذ بر فراگرد تنظیم بودجه در ایران

سحر نیک مرام؛ سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پور عزت

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 1-18

چکیده
  فراگرد بودجه ریزی یکی از مهم ترین فراگردهای خط مشی گذاری در هر کشوری است که می تواند عرصه اعمال نفوذگروههای متفاوت ذی نفوذ باشد؛ گروههایی که برای کسب منابع و منافع بیشتر به چانه زنی می پردازند. این اعمال نفوذ ها از آن جهت حائز اهمیت است که روند رشد و توسعه را مختل می کند و به فقر و نابرابری در عرصه های متفاوت اقتصادی و سیاسی منجر می شود. ...  بیشتر

اثربخش‌ترین اقدامات مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های موفق

سید رضا سید جوادین؛ محمد مهدی فراحی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 19-37

چکیده
  در مقابل تئوری‌های اقتضایی در مدیریت استراتژیک منابع انسانی که بر بهترین هماهنگی میان استراتژی‌های سازمان و استراتژی منابع انسانی برای دستیابی به عملکرد موفق‌تر تأکید می‌کنند، در رویکرد جهان‌شمول در مدیریت استراتژیک منابع انسانی مطرح می‌شود که به کارگیری بهترین اقدامات مدیریت منابع انسانی همواره می‌تواند موفقیت سازمان‌ها ...  بیشتر

"تجزیه تشخیص آرمانی رویکردی نوین به استراتژی طبقه‌بندی در علم مدیریت "

عادل آذر

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 39-51

چکیده
  طبقه‌بندی عناصر آماری یکی از چالش‌های علم مدیریت است ک درسال‌های اخیر به یکی از حوزه‌های جذاب تحقیقاتی تبدیل شده است. اگر چه روش‌های آماری تجزیه خوشه‌ای و تجزیه تشخیص به عنوان روش‌های رایج در طبقه‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرند ولی همواره خطای آماری بالای این روش‌ها، کاربرد آن‌ها را با تردید روبرو کرده است. دراین مقاله تلاش ...  بیشتر

بررسی روابط ساختاری بین خدمات‌گرایی سازمانی، رضایت شغلی کارکنان صف و رفتار شهروندی سازمانی: شعب بانک ملت تهران

سید فرهاد حسینی؛ یحیی اسلامی؛ سیدحسن جلالی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 53-72

چکیده
  امروزه رجحان اقتصاد خدمت محور بر اقتصاد تولیدی محور و ضرورت ارائه خدمات برتر و باکیفیت تر سبب شده است که سازمان ها سرمایه انسانی را به عنوان عامل کلیدی در کسب مزیت رقابتی،در نظر گیرند. زمانی کارکنان یک سازمان می توانند تعامل خوب با مشتریان داشته باشند که از شغل و جایگاه سازمانی خود راضی و خشنود باشند . کارمندانی که احساس رضایت می کنند، ...  بیشتر

ترکیب روش‌های خوشه‌بندی، AHPو کانو برای توصیف خدمات بانک سامان: شهرستان قم

آرش شاهین؛ رضا صالح زاده؛ مهسا قندهاری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 73-91

چکیده
  هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از روش های خوشه بندی، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و کانو می باشد تا به وسیله بخش بندی مشتریان و بدست آوردن ارزش هر بخش، خدمات متناسب با هر بخش ارائه شود. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سامان قم بوده و بعد از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده ...  بیشتر

بررسی هم حرکتی بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از مدل APT

پگاه مظاهری فر؛ حسن قالیباف اصل؛ شاپور محمدی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 93-106

چکیده
  در تحقیق حاضر اثر عوامل کلان اقتصادی بر بازده سهام شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به منظور برآورد نرخ بدون ریسک بررسی شد. برای انجام تحقیق از داده های بین سالهای 1-1383 تا 12-1387 استفاده شد. نمونه تحقیق 48 شرکت حاضر دربورس اوراق بهادار تهران بودند و اثر 10 متغیر کلان اقتصادی مانند صادرات ، واردات، نرخ ارز ، قیمت سکه طلا، قیمت نفت، ...  بیشتر

کاربرد مدل زنجیره های مارکفی برای ارائه الگوی مناسب بخشودگیهای مالیاتی با رویکرد برنامه ریزی دینامیک

احمد رجبی؛ علی محمدی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 107-129

چکیده
  از آنجا که امروزه یکی از درآمدهای مهم دولت از مالیات تامین می شود. بنابراین میزان وصول درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده و اتخاذ سیاستهای لازم برای افزایش ان با در نظر گرفتن ارزش فعلی بسیار مهم می باشد. با توجه به قابلیتهای روش زنجیره های مارکف در شناخت فرآیندهای احتمالی و روش برنامه ریزی دینامیک، در این مقاله با ترکیب این دو روش و اطلاعات ...  بیشتر

ارزیابی و اولویت بندی موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

مهدی مرتضوی؛ لطف الله فروزنده دهکردی؛ فضل الله زارع پور نصیرآبادی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 131-148

چکیده
  چکیده اداره امور هرکشور ، براساس خط مشی های اساسی و عمومی آن کشور صورت می گیرد . خط مشی ها، برای اجراء نیازمند مشروعیت قانونی هستند و بدین لحاظ خط مشی هایی که به تصویب پارلمان می رسد را قانون می نامند . پس از آن، یکی از مراحل اصلی و مهم دیگر در فرایند خط مشی گذاری، مرحله اجرای خط مشی است. در اجرای خط مشی یا قانون، موانع و عوامل متعددی وجود ...  بیشتر

پیش‌بینی درماندگی مالی با استفاده از الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی و ارزیابی تأثیر متغیر کارایی در بهبود الگو

محمود موسوی شیری؛ محمد رضا طبرستانی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 149-168

چکیده
  چکیده در این پژوهش الگوی مبتنی بر تحلیل تشخیصی به‌عنوان یک الگوی مؤثر در پیش‌بینی درماندگی مالی به کار گرفته شده و توانایی متغیر کارایی در بهبود پیش‌بینی مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور نخست با استفاده از نسبت‌های مالی سال‌های 1378 تا 1387شرکت‌های نمونه و به روش گام به گام، الگوی پیش‌بینی درماندگی مالی را بر‌اساس الگوی مبتنی ...  بیشتر

الگوی هم‌راستایی استراتژیک مدیریت دانش در سازمان

غلامحسین نیکوکار؛ امین حکیم

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1391، صفحه 167-188

چکیده
  هدف از هم‌راستایی استراتژیک و زنجیره ارزش مدیریت دانش، ایجاد و توسعه استراتژی برای مدیریت دانش در سازمان می‌باشد، به نحوی که با استراتژی‌های کلان سازمان هم‌پوشانی داشته و نیز کلیه منابع اطلاعاتی سازمان در راستای ایجاد ارزش افزوده دانش و دستیابی به مزیت رقابتی سازمان؛ استفاده و آن را هدایت کند. بر این اساس در مقاله حاضر نخست سعی ...  بیشتر