شناسایی ابعاد معرف سیستم های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی

علیرضا پویا

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 1-18

چکیده
  شرکتهای تولیدی با توجه به بازار و امکاناتشان، سیستم تولیدی مناسبی را برای خود انتخاب و طراحی می کنند. سیستم ها یا فرایندهای تولیدی مبتنی بر متغیرهایی معرفی می شوند که یکی از شناخته شده ترین آنها ماتریس محصول- فرایند هایز و ویل رایت(1984) می باشد که بر اساس دو متغیر بلوغ محصول و بلوغ فرایند فرایندهای تولیدی را شناسایی و معرفی کرده اند. ...  بیشتر

انتخاب مدیر پروژه با به کار گیری یک رویکرد ترکیبی دلفی- ویکور فازی

مهدی یزدانی؛ رضا توکلی مقدم؛ اسماعیل نجفی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 19-44

چکیده
  مدل تعالی پروژه، مدلی است که یک پروژه را با دیدگاهی جامع مورد ارزیابی قرار می دهد و بر اساس یک سری از معیارهای تعریف شده میزان موفقیت و تعالی پروژه را اندازه گیری می کند. این مدل دارای 9 معیار ارزیابی می باشد که یکی از آن ها معیار "رهبری" است. مسئولیت اجرایی رهبری در پروژه ها بر عهده مدیران پروژه است. در این مقاله، با تمرکز بر معیار رهبری ...  بیشتر

تحول در رفاه ملی: آیا حکمرانی خوب نقش مهمی ایفا می کند؟

اسدالله کردنائیج؛ جبار باباشاهی؛ حسن دانائی فرد؛ عادل آذر

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 45-62

چکیده
  تامین رفاه و ارتقاء استانداردهای زندگی شهروندان از دیرباز به عنوان یکی از ارکان امنیت ملی کشورها محسوب شده و میزان توفیق دولت ها در حصول به این هدف، به عنوان یکی از مولفه های قدرت آنها تلقی می شود. به نحوی که تضمین بقاء اعضای جامعه و تحقق زندگی خوب و سعادتمند از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی ادبیات موجود ...  بیشتر

تاثیر میزان بلوغ فرایندهای فناوری اطلاعات بر تحقق نیازمندیهای کسب و کار با رویکرد کوبیت ( مورد مطالعه : سازمان فاوا شهرداری اصفهان )

فاطمه درویشی؛ علی رضائیان؛ بهروز قلیچ لی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 63-78

چکیده
  در عصر حاضر فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور چشم گیری در حال پیشرفت و گسترش بوده و به عنوان یک توانمندساز در اکثر سازمانهای بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و دستیابی به اهداف سازمان بدون بکارگیری آن امکان پذیر نمی باشد. هدف نهایی بکارگیری فناوری اطلاعات، تحقق استراتژی ها و اهداف کسب و کار در سازمانهاست. بر همین اساس سازمانها باید با بهره ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان: مورد پژوهی برند هایپراستار

شهریار عزیزی؛ رضا قنبرزاده میاندهی؛ سینا فخارمنش

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 105-124

چکیده
  مهمترین عامل حفظ و رشد یک برند، ایجاد وفاداری در نگرشها، باورها و رفتارهای مشتریان است. طی سالهای اخیر استفاده از استعاره انسان و شخصیت بخشی به برند در مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو در این تحقیق برند هایپراستار به عنوان یکی از اولین و بزرگترین فروشگاههای زنجیره ای خصوصی برای ارزیابی تأثیر شخصیت برند بر میزان وفاداری ...  بیشتر

مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد شبیه سازی (مطالعه موردی: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)

غلامرضا بداقی؛ جعفر محمودی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 145-170

چکیده
  در این مقاله ابتدا مدل وضعیت موجود فرآیند امور سازمانی با استفاده از ابزار مدلسازی BPMN ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی Simprocess مدل شبیه سازی وضعیت موجود فرآیند مذکور ترسیم و پارامترهای مربوطه تعریف گردیدند. زمانبندیهای مورد نیاز در تعریف پارامترهای شبیه سازی بر اساس مستندات و سوابق سازمانی موجود در بایگانی استخراج ...  بیشتر

ارایه رویکردی جدید برای حل مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی با استفاده از مفهوم رتبه بندی فازی

منصور مومنی؛ مهناز حسین زاده

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 171-188

چکیده
  مسایل برنامه ریزی خطی تمام فازی مسایلی هستند که تمامی پارامترها اعم از ضرایب متغیرها در توابع هدف، ضرایب متغیرها در محدودیت ها و اعداد سمت راست محدودیت ها و همچنین متغیرهای تصمیم در آنها فازی می باشند. در طی چند سال اخیر چندین روش برای حل این مدل ها و تعیین جواب بهینه آنها ارایه شده است که هر یک مزایا و معایبی را به همراه دارند. در این ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مالی با رویکرد تحلیلی پوششی داده ها(مورد:شرکت های مخابرات استانی)

میثم شفیعی رودپشتی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ غزاله ندافی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1391، صفحه 189-205

چکیده
  با شتاب روز افزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکت‌ها به منظور تطابق با شرایط متغیر محیطی مجبور به استفاده از تکنولوژی ارتباطات می‌باشند و سرمایه‌گذاری در این تکنولوژی به سرعت در حال افزایش است. ارزیابی عملکرد همواره یکی از دغدغه‌های اساسی برای پایش این تطابق بوده است. اخیراً کاربرد تئوری‌هایی از جمله تحلیل پوششی داده‌ها و تئوری ...  بیشتر