مقاله پژوهشی
طراحی و تببین الگوی مفهومی تحول دیجیتال سازمان های پروژه محور صنایع نفت و گاز ایران

عصام الدین فیروزبخت؛ علی رضاییان

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-27

چکیده
  درعصر انقلاب صنعتی چهارم، فناوری­های دیجیتال باعث تحول بنیادین در کسب­وکارها شده­است و هیچ کسب و کاری از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به نقش حیاتی سازمان­های پروژه­محور صنایع نفت و گاز ایران در اقتصاد کشور، هدف این پژوهش طراحی و تببین مدل تحول­دیجیتال برای این سازمان­ها بوده است.  پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی با رویکرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل ادراک‌ مصرف کنندگان از محصولات لبنی: رویکرد نشانه‌شناسی

شهریار عزیزی؛ راحله عاشوری؛ سلمان عیوضی نژاد

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 29-52

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی درک ویژه مخاطبان پرمصرف محصولات لبنی برندهای ملی با برچسب «سنتی» از عناصر موجود بر روی بسته‌بندی این محصولات و تعریف آن‌ها از یک محصول لبنی سنتی است؛ بنابراین به تجزیه‌وتحلیل و مقایسه بین پیام فرستنده (طراح بسته‌بندی) و آنچه گیرنده (مخاطب کالا) دریافت کرده، پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مشتریان برندهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین الگوی مدیریت مافوق (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اصفهان)

محمودرضا نعمت بخش؛ علی نصر اصفهانی؛ علی صفری

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 54-75

چکیده
  امروزه با توجه به‌اینکه کارکنان از بلوغ فکری قابل توجهی برخوردار هستند به دنبال ایجاد تعامل و همدلی سازمانی بین خود و مافوقشان هستند. این امر موجب مشارکت هرچه بیشتر کارکنان در سازمان‌ها شده است. هدف از این مقاله، طراحی و تبیین مدل مدیریت مافوق در شرکت گاز استان اصفهان بود. روش این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه‌ای- کاربردی و از لحاظ روش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین نقش میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی در اثرگذاری ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و جستجوی شغلی

محمد حکاک؛ حامد قاسم پور؛ اردشیر شیری

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 77-95

چکیده
  در این تحقیق تأثیر ادراک صلاحیت سطح بالا بر پیدایی رفتارهای کناره‌گیرانه و رفتارهای جستجوی شغلی با نقش متغیر میانجی نارضایتی شغلی و تعدیلگر جاه‌طلبی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نظر رویکرد در زمرة تحقیقات کمی، از حیث شیوة جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامة استاندارد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران

ملیحه هاشمی؛ مهدی مرتضوی؛ حامد رحمانی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 97-121

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی الگوی حکمرانی آموزش عمومی در ایران انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش به‌صورت ترکیبی اجراشده است. در مرحله کیفی از راهبرد تحلیل مضمون در نرم‌افزار اطلس تی آی و روش نمونه‌گیری نظری استفاده‌شده است. در مرحله کمی، راهبرد پیمایش و همبستگی در پیش‌گرفته شد و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 384 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهکارهای بازاریابی توسعه تجارت غیرنفتی ایران با تمرکز بر پتانسیل‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا

پرنیان قرطاسی؛ رحمت علی صابری حقایق؛ علیرضا فرخ بخت فومنی

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 123-143

چکیده
  صادرات کالاهای کشاورزی به‌ویژه خشکبار نقش بسزایی در تامین درآمد ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند. به‌دلیل عدم کفایت مدل‌های ارائه شده در مبانی نظری موجود، پژوهش حاضر با نگاهی توسعه‌گرایانه به اقتصاد غیرنفتی با هدف طراحی مدل راهکارهای صادرات خشکبار به روسیه انجام شد. پژوهش حاضر از روش آمیخته متوالی تبعیت می‌کند. در این ...  بیشتر

مقاله مروری
علم‌سنجی مفهوم هم تکاملی در علوم سازمانی

فرزانه بیات ترک؛ علی مبینی دهکردی؛ کمال سخدری؛ ابوالقاسم عربیون

دوره 26، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 145-169

چکیده
  هم‌تکاملی یکی از مفاهیم و سازه‌های علمی جدید است که در حوزه سازمانی به اقتباس از زیست‌بوم‌های زیستی بکار گرفته شده است. این مفهوم، با گذر از مفاهیم همکاری و هم‌رقابتی در جمعیت‌های سازمانی در حال نفوذ به دانش موجود در این حوزه است.این مقاله به روش علم‌سنجی و با بررسی مقالات سال‌های 1983 تا 2020 از پایگاه‌داده Scopus در حوزه «کسب‌وکار، ...  بیشتر