مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین الگوی کنشگری اتحاد راهبردی در شرکت‌های تکنولوژی‌محور

غدیر شکیباجمال آباد؛ محمدحسن قلی زاده؛ محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 1-24

چکیده
  کنشگری اتحاد راهبردی به واکنش مبتکرانه سازمان در شناسایی و پاسخگویی به فرصت‌های اتحاد استراتژیک اشاره دارد. پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی کنشگری اتحاد برای بنگاه‌های هایتک به منظور اقدام اتحادی رقابت‌محور در جهت هم‌افزایی با شرکای بالقوه است تا به عملکرد تجاری برتری نسبت به رقبای خود دست یافته و به کسب مزیت رقابتی برتر نائل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری جمعی و پیامدهای آن

سید محسن میرباقری؛ عطاءالله رفیعی آتانی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 26-45

چکیده
  مسأله اصلی در علم مدیریت، تصمیم‌گیری است و می‌توان موفقیت یا شکست هر مدیری را وابسته به تصمیماتش دانست. یکی از روش هایی که می‌تواند بسیار به صحت تصمیم مدیران کمک کند، تصمیم‌گیری جمعی است. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مرتبط با تصمیم‌گیری جمعی توضیح داده شود و سپس با استفاده از روش داده بنیاد مهمترین سئوالات مرتبط با این روش پاسخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر در تجربه خرید آنلاین در بستر موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری

پریسا قندور؛ ناصر آزاد؛ عبدالله نعامی؛ فتانه علیزاده مشکانی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 47-68

چکیده
  هدف از این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تجربه مشتری در خرید آنلاین از طریق موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی و مدل‌سازی ارتباطات درونی آن‌ها است. در این راستا ابتدا بر مبنای شاخص‌های شناسایی‌شده در مدل نظری تجربه مشتری در موبایل اپلیکیشن‌های فروشگاهی تلاش شد تا با بهره‌گیری از روش دلفی با مشارکت خبرگان، غربالگری و نهایی سازی شاخص‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

محمد خادمی کله لو؛ سیدمحمد صاحبکار خراسانی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 70-93

چکیده
  ادبیات نوظهور سرمایه انسانی نقش کارکنان دانشی را به‌عنوان یک منبع کلیدی نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور برجسته می‌کند و بروز قابلیت‌های نوآورانه کارکنان را نیازمند برنامه‌های مداخله گرایانه مدیریتی می‌داند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور با رویکرد ترکیبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خودتفسیری مستقل و وابسته در بین کاربران بازدیدکننده از تبلیغات محصولات سبز در اینستاگرام

مهدی نژاد بارنجی؛ رامین بشیر خداپرستی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 95-116

چکیده
  جهت رسیدن به درکی بهتر نسبت به جنبش زیست‌محیطی یک ملت خاص، آزمون چگونگی نگاه مصرف‌کنندگان آن کشور نسبت به مسائل زیست‌محیطی و در نتیجه نحوه رفتار آن‌ها موضوع مهمی است. از این‌رو، هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش بدبینی تبلیغات سبز و سودمندی اطلاعات بر قصد خرید محصول سبز با تعدیل‌گری خود تفسیری مستقل و وابسته می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سناریو نویسی برای آینده خودروی بدون راننده

حمید حنیفی؛ عادل آذر؛ منوچهر منطقی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 118-143

چکیده
  محققین اعلام نموده اند که دلیل اصلی تصادفات خودروها، خطای انسانی می باشد. احتمالا خودروهای خودران می توانند خطاهای انسانی را حذف نمایند. همچنین می توانند باعث مزیت های دیگری از قبیل بهره وری منابع و کاهش ترافیک شوند. شرکت های زیادی از قبیل گوگل و تسلا به سمت توسعه خودروی خودران رفته اند. بنابراین لازم است زیرساخت های فناورانه، اجتماعی، ...  بیشتر

مقاله مروری
تحلیل کتاب‌سنجی و مرور ادبیات بازاریابی خیرخواهانه

مصطفی زندی نسب؛ مسعود کیماسی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 145-171

چکیده
  بازاریابی خیرخواهانه روشی جذاب برای کسب مزیت رقابتی برای شرکت‌ها می‌باشد؛ که در آن حس نوع دوستی و خیرخواهی مشتریان را برمی‌انگیزد. شرکت‌ها و سازمان‌ها با استفاده از این روش هم به سمت دست یافتن به اهداف تجاری خود و هم در صدد پاسخ‌گویی به مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌باشند. با این حال، تحقیقات در زمینه بازاریابی خیرخواهانه پراکنده ...  بیشتر

مقاله مروری
عوامل اثرگذار در رابطه الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند: رهیافت فراترکیب

راضیه زیلایی؛ محمدعلی بابایی زکلیکی؛ عباس عبداللهی

دوره 26، شماره 3 ، مهر 1401، صفحه 173-192

چکیده
  این پژوهش بر آن است با شناسایی عوامل مؤثر در رابطه بین الگوی ذهنی مصرف کننده با آمیختگی با برند، به بررسی اهمیت الگوی ذهنی در رفتار مصرف کننده بپردازد. پژوهش‌های پیشین به صورت پراکنده به بررسی متغیرهای خاصی تحت عنوان میانجی یا تعدیلگر در رابطه با الگوی ذهنی مصرف کننده پرداخته اند. هدف پژوهش حاضر تحلیل و تجمیع یافته های قبلی و ارائه ...  بیشتر