دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، اسفند 1385 
بسط مفهومی توسعه پایدار

صفحه 43-76

شمس السادات زاهدی؛ غلامعلی نجفی


مقایسه اشتراک و انتقال دانش در سطوح مختلف نظامهای نوآوری

صفحه 77-111

امیرعلی سیف‌الدین؛ محمد حسین سلیمی؛ میر مهدی سید اصفهانی