نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شرایط اقتصادی تأثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد.
در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. به بیان دیگر در این مطالعه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیتی (توسعه مالی، درامد، تورم، نرخ بهره، قیمت، بازده بازار سهام، و امید به زندگی) با تقاضا برای بیمه عمر در ایران در دوره زمانی 1369-1383 ﻫ .ش. بررسی می شود.
یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سپرده های بلند مدت، قیمت بیمه، درامد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران می باشد. در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد. این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا که از این نتیجه می توان استراتژیهای قیمتگذاری برای بیمه عمر را تنظیم کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Macro Economic Variables and the Demand for life Insurance (Case Study of Iran 1369-1383)

نویسنده [English]

  • Firouzeh Azizi

چکیده [English]

Economic environments have a profound effect on the growth of the insurance industry. History has shown that, although the performance of the insurance industry is closely linked to economic conditions, it has been able to survive in different economic environments.
This study is undertaken to examine the demand for life insurance in Iran from a macroeconomic perspective. More formally, the work was carried out in order to study the interaction between the macroeconomic and demographic variables (i.e financial development, income, inflation, interest rate, price, stock market return and life expectancy) and the demand for life insurance in order to seek evidence of their relationship in the context of Iran for the period 1369-83(1990-2004).
The major findings of this study indicated that the saving deposits rate, price change, income, stock marked return and life expectancy in insurance are important macroeconomic variables associated with the demand for life insurance in Iran. Further a change in the price of insurance has a significant negative relationship with the demand for life insurance. These findings have an important implication on policy formulation and also for the policy markers in developing pricing strategies. for the policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • Life Insurance
  • Demand
  • Macro Economic Variables