دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1388 
عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک (مدل C2B)

صفحه 93-118

سیدحمید خدادادحسینی؛ میثم شیرخدایی؛ اسدالله کردنائیج


اندازه‌گیری کارایی پالایشگاه‌های نفت ایران

صفحه 271-296

محمدرضا مهرگان؛ امین کامیاب مقدس؛ عالیه کاظمی